Preporučene pretrage u trudnoći utvrđuju se kod prvog pregleda. Pored ginekološkog i ultrazvučnog pregleda, obavlja se i PAPA test, te se daju preporuke za nužne laboratorijske testove i vitaminske nadopune u trudnoći.