Toksoplazmoza i tumačenje seroloških nalazaToksoplazmoza, TORCH, tumačenje seroloških nalaza za toksoplazmozu, nalazi za toksoplazmozu
Kontakt RSS
Trudnoća
U slučaju oplodnje, mijenjaju se osjećaji žene, ona priprema gnjezdašce za dijete, u kojem sve mora biti na svom mjestu.

Toksoplazmoza i tumačenje seroloških nalaza

Datum zadnje izmjene: 17. listopada 2017.
Toksoplazmoza je jedna od najvažnijih antropozoonoza, bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Infekciju uzrokuje parazit Toxoplasma gondii, jedan od "najuspješnijih" parazita na Zemlji, jer se procjenjuje da je njome prokuženo više od 30% čovječanstva.

Spolni razvoj toksoplazme zbiva se samo u životinja iz porodice mačaka, a nespolni kod ostalih toplokrvnih životinja i čovjeka.

Kod mačke se razvoj parazita završava izbacivanjem oocista stolicom u vanjsku sredinu, u kojoj za 1-5dana postaju infektivne.

U ovisnosti o klimatskim uvjetima, u ovom obliku parazit može ostati postojan godinama.

Toksoplazma se pojavljuje u 3 oblika: oocista-otporan oblik koji sadrži sporozoite, tahizoit-oblik koji se brzo dijeli i tkivna cista-sadrži bradizoite i ne umnožava se.

Čovjek se najčešće zarazi unošenjem oocista na usta mesom, nečistim rukama, zagađenom vodom ili povrćem koje raste nisko na zemlji i izloženo je mačkama.

Pod utjecajem želučanog soka sporozoit iz oociste prelazi u tahizoit koji prodire u sve vrste stanica.

Jačanjem imunološkog odgovora domaćina parazit prelazi u bradizoit i najčešće se smješta u oko, mozak, poprečno prugaste mišiće, srce i limfne čvorove.

Ako prijelazni nosilac (glodavac ili ptica) postanu žrtva mačke, tek tada se životni ciklus toksoplazme ponavlja. PERINATALNE
INFEKCIJA

TOKSOPLAZMA I
TUMAČENJE NALAZA


CITOMEGALOVIRUS
U TRUDNOĆI


PARVO B-19
U TRUDNOĆI


GENITALNI HERPES
U TRUDNOĆI

Klinička slika

Toksoplazmoza kod imunokompetentnih osoba uglavnom ostane latentna i kronična infekcija.

U 10-20 % ljudi razvije se bolest blagih simptoma, najčešće sa zahvaćanjem limfnih čvorova.

Teže oblike toksoplazmoze nalazimo u ljudi oslabljene stanične imunosti (osobe transplantiranih organa, oboljeli od malignih bolesti, fetus, HIV pozitivne osobe), u kojih su teške ne samo akutne infekcije, nego dolazi i do aktivacije stare infekcije s nastankom apscesa i nekroze.

Toksoplazmoza je jedna od najznačajnih infekcija koje oštećuju fetus.

Infekcija ploda može nastati samo u vrijeme prve infekcije trudnice. Infekcija koja je nastala bilo kada tijekom života, a prije trudnoće, nije opasna za plod (izuzetak su trudnice koje su imunokompromitirane!!).

U prvom tromjesečju, spontani pobačaj nastupi u oko 17% primoinficiranih trudnica, a u drugom u oko 25%.

Oštećenja ploda koja uzrokuje toksoplazma i koja se očituju već intrauterino su hidrocefalus, korioretinitis, moždane kalcifikacije, povećanje jetre i slezene, žutica i anemija.

U kasnijem stadiju trudnoće, u djeteta se javljaju upala mozga, srca, pluća i jetre te osip. Samo u oko 10% novorođenčadi bolest se prepoznaje već pri rođenju; u ostalih se viđaju kasna oštećenja nakon nekoliko mjeseci ili godina ili čak u adolescenciji.


Dijagnoza i tumačenje nalaza

Serološki testovi dijagnosticiraju bolest određivanjem reakcije antigena i protutijela.

Serološka dijagnostika toksoplazmoze provodi se određivanjem protutijela IgM, IgG i IgA.

Nekoliko je metoda dijagnostike:
 • enzimski imunotest (EIA, ELISA)
 • imunosorbentni aglutinacijski test (ISAGA)
 • imunofluorescencija (IFA).

Toxoplasma gondii IgM

Javljaju se unutar jednog tjedna nakon početka infekcije, a obično nestaju unutar 6-9 mjeseci nakon infekcije i mogu perzistirati duže od 18 mjeseci.

Poluvrijeme života IgM je 3-5 dana.


Toxoplasma gondii IgA

Javljaju se oko 5 dana nakon IgM, nestaju kad IgG počinje padati, nešto ranije nego IgM a potpuno nestaju nakon 6-12 mjeseci.


Toxoplasma gondii IgG

Javljaju se kasnije i postupno rastu s vrhuncem 2-5 mjeseci od početka kliničkih simptoma.

Praćenjem dinamike protutijela određuje se vrijeme infekcije.

Pozitivan IgG znači da je u neko doba u životu osoba inficirana toksoplazmom.

Glavni problem s testiranjem na toksoplazmu je nedovoljna specifičnost.

Često se javljaju dvije moguće situacije:
 1. osoba je IgM pozitivna i IgG negativna: postoji velika sumnja na akutnu infekciju i uzorak treba ponoviti za 2 tjedna od prvog testiranja. Ako je prvi uzorak uzet rano u akutnoj infekciji, osoba će u drugom uzorku imati pozitivne IgG i IgM. Ako je u oba uzorka uzeta u razmaku od 2 tjedna (tzv. parni serumi) IgG negativan, a IgM pozitivan, smatra se da je IgM lažno pozitivan i da osoba nije inficirana.
 2. osoba je IgM i IgG pozitivna: treba uzeti i drugi uzorak u referentnom centru i načiniti potvrdne testove te utvrditi IgG aviditet (zapravo starost infekcije), jer se infekcija dogodila unutar godinu do dvije dana.

Određivanje starosti infekcije provodi se:

 • praćenjem titra protutijela u parnim serumima
 • testovima avidnosti IgG (AVIDNOST je čvrstoća vezanja Ag i At, pa se protutijela veće avidnosti javljaju kasnije tijekom infekcije, a promjena niske avidnosti u visoku zbiva se unutar 6 mjeseci)

Visoki aviditet u prvih 12 tjedana trudnoće isključuje akutnu infekciju nastalu tijekom trudnoće.

Niski IgG aviditet upućuje na akutnu fazu bolesti, međutim, neke osobe imaju trajno nizak IgG aviditet mjesecima nakon infekcije.

Kadgod postoji sumnja na infekciju u trudnoći, ženu treba uputiti u referenti centar.

Ako osoba ima simptome koji ukazuju na moguću infekciju, a titar IgG je nizak, novi uzorak uzet 2-3 tjedna nakon prvoga pokazat će porast titra kada se radi o akutnoj toksoplazmozi.


Interpretacija seroloških nalaza za infekciju toksoplazmom za odrasle osobe

 • IgG negativan, IgM negativan: nema serološkog pokazatelja infekcije toksoplazmom (smatra se da se u životu nije dogodila infekcija toksoplazmom).
 • IgG negativan, IgM graničan: moguća rana infekcija ili lažno-negativna IgM reakcija. Ponoviti testiranje. Ako i novi uzorak pokaže isti nalaz, pacijentica vjerojatno nije inficirana.
 • IgG negativan, IgM pozitivan: moguća akutna infekcija ili lažno pozitivan IgM. Uzeti novi uzorak za dva tjedna. Ako pokaže identičan nalaz, IgM je vjerojatno lažno pozitivan i nema infekcije.
 • IgG graničan, IgM negativan ili IgG graničan i IgM graničan: zaključak nije moguće donijeti i potrebno je ponoviti testiranje te postupiti prema rezultatima.
 • IgG graničan, IgM pozitivan: moguća akutna infekcija toksoplazmom. Provesti daljnju obradu u referentnom centru.
 • IgG graničan, IgM negativan: infekcija se dogodila prije više od godinu dana i nema opasnosti za trudnicu.
 • IgG pozitivan, IgM graničan: infekcija se vjerojatno dogodila prije više od godinu dana ili se radi o lažnoj IgM reakciji. Ponoviti testiranje u referentnom laboratoriju.
 • IgG pozitivan, IgM pozitivan: moguća infekcija dogodila se unutar godinu do dvije. Poslati u referentni centar.


Liječenje i prevencija

Toksoplazmoza se može liječiti i zato je njezina dijagnoza od neobične važnosti.

Iako u našoj zemlji, za razliku od mnogih razvijenih zemalja, testiranje trudnica na toksoplazmu nije obavezno, zbog mogućih teških posljedica koje ostavlja primarna infekcija trudnice na dijete, probir svih trudnica na toksoplazmu svakako je preporučljiv u sklopu prve kontrole u trudnoći.

Žene koje su serološki negativne, moraju ostati pod nadzorom i kontrolirati se u svakom tromjesečju.

Liječenje toksoplazmoze provodi se pirimetaminom i sulfadiazinom uz folnu kiselinu.

Edukacija je od iznimne važnosti i odnosi se prije svega na izbjegavanje kontakta s mačkama, pranje ruku, temeljito pranje voća i povrća pod mlazom vode, konzumaciju dobro pečenog ili kuhanog mesa i kuhanog mlijeka.

Epidemiološki je značajno da su toksoplazmom češće zaražene svinje i ovce, a goveda znatno rjeđe.


Literatura:

1. NCCLS. Clinical Use and Intrepretation of Serologic Tests for Toxoplasma gondii; Approved Guideline. NCCLS document M36-A [ISBN 1-56238-523-2]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.
2. Wilson M, Jones JL, McAuley JM. Toxoplasma. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Jorgensen JH, Yolken RH, editors. Manual of Clinical Microbiology. 8th ed. Washington, D.C.: American Society for Microbiology; 2003. p. 1970-1980.
3. Presečki V. TORCH. U: Kuvačić I, Kurjak A, Đelmiš J. Porodništvo. Medicinska naklada, 2009; 414-417.
4. Remington JS, McLeod R, Thulliez P, Desmonts G. Toxoplasmosis. In: Remington JS, Klein JO, editors. Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant. 5th ed. Philadelphia, PA: The WB Saunders Co.; 2001. p. 205-346.
5. Vilibić Čavlek T, Ljubin Sternak S, Ban M, Kolarić B, Sviben M, Mlinarić-Galinović G. Seroprevalence of TORCH infections in women of childbearing age in Croatia. J Matern Fetal Neonatal Med 2010 May 1
 KRVARENJE
U TRUDNOĆITORCH I DRUGE
INFEKCIJE
GESTACIJSKI
DIJABETES

EPH GESTOZA
PREEKLAMPSIJA
 
RH
INKOMPATIBILNOST