YUSHO sindromYUSHO sindrom označuje ekološku katastrofu koja se dogodila 1968. godine u Japanu, kada je zbog oštećenja pogona za preradu rižinog ulja došlo do miješanja rižinog ulja i pogonske tekućine Kanechlor 400 (PCBs - poliklorirani bifenili, onečišćeni s dibenzofuranom i do 5 ppm)
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

YUSHO sindrom

Datum zadnje izmjene: 14. lipnja 2015.
Ekološke katastrofe i sindromi | Sindrom bolesne zgrade | Amalgamski sindrom | YUSHO sindrom | Itai Itai sindrom | Formaldehidski sindrom | Minamata sindrom | Ozonski sindrom | Sindrom drvnog zaštitnog sredstva

YUSHO sindrom..

označuje ekološku katastrofu koja se dogodila 1968. godine u Japanu, kada je zbog oštećenja pogona za preradu rižinog ulja došlo do miješanja rižinog ulja i pogonske tekućine Kanechlor 400 (PCBs - poliklorirani bifenili, onečišćeni s dibenzofuranom i do 5 ppm).

Koncentracija dibenzofurana bila je čak 250 puta veća od prosječne koncentracije u tehničkim PCBs.

Uporabom rižinog ulja kontaminirano je oko 2,000 osoba koje su teško oboljele. Ovaj slučaj je uvelike pokrenuo diskusiju o ekološkoj zaštiti, obzirom da se radi o tvarima koje su veoma rasprostranjene.

YUSHO sindrom obuhvaća sljedeće simptome:

  • klor-akne, obojanost kože, kao i hiperkeratoza
  • oštećenja enzimskih sustava jetara, porfirija, porast razine alkalne fosfataze i serumskih transaminaza
  • otok očnih kapaka, hipersekrecija Meibovih žljezda
  • alopecija

Kod dijela pacijenata pala je razine imunoglobulina IgA i IgM. Pacijenti s teškim kožnim simptomima pokazivali su značajan pad razine imunoglobulina IgM.

Među kontaminiranim pacijentima bilo je i 13 trudnica. Dvije od njih su rodile mrtvo dijete, a od 11 novorođenčadi njih desetoro je imalo klor-akne i pojačanu sekreciju iz oka.

Tehnički produkti PCBs su, kao u slučaju ove katastrofe, mješavina pojedinačnih komponenti koje nisu standardizirane. Od teorijski mogućih 209 komponenti, u humanim uzorcima su nađene svega 3 komponente koje su sačinjavale čak 60% sadržaja PCBs u mlijeku dojilja.

Iz istog razloga, kada su u pitanju tehničke mješavine PCBs i njihova toksičnost, nije ispravno izjednačavati ga i uzimati kao reprezentativnu toksičnost PCBs u čistom obliku.

YUSHO sindrom pokrenuo je raspravu o karcinogenosti PCBs. Unutar pet i pol godina nakon nesretnog slučaja umrle su 22 osobe, a devet od njih su imali maligne tumore želuca, jetara, pluća, dojke, kao i limfome.dr. Vesna Harni
Literatura
YUSHO sindrom