AmenorejaAmenoreja | Amenoreja predstavlja ekstremni oblik oligomenoreje, kada dolazi do privremenog (više od 90 dana) ili potpunog izostanka menstruacijskog krvarenja.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Amenoreja

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.


 


Amenoreja predstavlja ekstremni oblik oligomenoreje, kada dolazi do privremenog (> 90 dana) ili potpunog izostanka menstruacijskog krvarenja.

Postoji više podjela amenoreje, najpraktičnija je podjela na primarnu amenoreju kada pacijentica nije niti dobila prvu menstruaciju i sekundarnu amenoreju kada do izostanka menstruacije dolazi u neko doba nakon što je pacijentica dobila prvu menstruaciju.

Primarna amenoreja

Primarna amenoreja označuje izostanak prve menstruacije do punih 16. (18.) godina.

Uzroci mogu ležati na razini:

 • hipotalamusa
  Kallmann-ov i olfaktogenitalni sindrom, kao i anoreksija nervoza,
 • hipofize
  tumori hipofize: kraniopharingeom, hipofizarna insuficijencija,
 • jajnika
  Turner-ov sindrom, sekundarna insuficijencija jajnika,
 • maternice
  Mayer-Rokitansky-Küster-ov sindrom,
 • vagine
  vaginalna i himenalna atrezija ali i
 • ekstragenitalno, prije svega u metaboličkim i endokrinim poremećajima (adrenogenitalni sindrom).

Sekundarna amenoreja

Najčešći razlozi pojave sekundarne amenoreje, osim fiziološke amenoreje tijekom djetinjstva, u trudnoći, za vrijeme dojenja i u postmenopauzi su
 • opća oboljenja
  tbc, karcinomi, imunološke bolesti,
 • poremećaji u funkciji jajnika
  PCOS, tumori jajnika, prijevremena insuficijencija,
 • poremećaji drugih endokrinoloških organa
  hipo- i hipertireoza, dijabetes kao i
 • odstupanja u funkciji hipotalamusa i hipofize.


ANOVULACIJA


OLIGOMENOREJAAMENOREJAPOLIMENOREJA


Temeljna dijagnostika ..

obuhvaća detaljni ginekološki i ultrazvučni pregled s hormonskim analizama: bazalni hormonski status uz funkcionalne testove. Vrlo često je temeljnu dijagnostiku potrebno dopuniti s histeroskopijom i laparoskopijom, te kariotipizacijom (kromosomskom analizom).


Liječenje

Kod svih formi ovarijske disgeneze koje idu s niskim rastom potrebno je razmisliti o primjeni hormona rasta od 9. godine života. S završetkom rasta u ovim slučajevima slijedi HNL - hormonsko nadomjesno liječenje s 1 ili 2 mg estradiola u slučaju nedovoljne razvijenosti dojki.

Preporuka je koristiti HNL do najmanje 52. godine živote, dobi kada prirodno nastupa menopauza, prije svega zbog zaštite od osteoporoze i kardiovaskularnih bolesti.

U ostalim slučajevima primarne amenoreje, ovisno o nalazu provodi se liječenje u smislu anatomske korekcije uz supstitucijsku terapiju (HNL) ili eventualno indukciju ovulacije.

Kod sekundarnih amenoreja potrebno je svakako pokušati definirati i odstraniti uzrok poremećaja.

U liječenju i istodobno dijagnostici primjenjuje se gestagenski test (gestagenska supstitucija tijekom 10 - 14 dana), nakon čega se javlja krvarenje (pozitivan test) ili je i dalje odsutno (negativan test). Pozitivan test označuje dovoljnu razinu estrogena, pa se gestagenska substitucija nastavlja kroz 3 - 6 mjeseci.

Kod negativnog testa, radi se estrogenski test, odnosno estrogensko-gestagenski test. Ukoliko je i ovaj test negativan, najčešće je u pitanju uterina amenoreja, kada se primjenjuju visoke doze estrogena tijekom duljeg vremenskog perioda.

Ako je estrogenski test pozitivan, najkasnije tada potrebno je odrediti razinu FSH, odnosno prolaktina kako bi se razjasnilo je li u pitanju središnji uzrok (hipotalamička ili hipofizarna amenoreja) ili se radi o ovarijskoj insuficijenciji.

Ovarijska insuficijencija liječi se simptomatski, pri čemu najčešće slijedi hormonsko nadomjesno liječenje.

Centralne amenoreje liječe se također s hormonskim nadomjesnim liječenjem ili stimulacijom/indukcijom ovulacije (klomifen, gonadotropini). Klomifenski i GnRH test su testovi kojima se diferencira hipotalamička od hipofizarne amenoreje.

Kod povišene razine prolaktina, nakon isključenja tumora hipofize, primjenjuju se lijekovi koji snižavaju njegovu razinu.


Alternativni pristup

Obzirom da najveći broj uzroka sekundarne amenoreje potječe iz hipotalamusa i limbičkog sustava u cijelosti, holistička medicina promatra problem amenoreje u sklopu neuravnotežene izmjene energije kod finog usklađivanja razine neuropeptida u mozgu pod utjecajem stresa.

Stresovi koji dovode do poremećaja menstruacijskog ciklusa i gubitka menstruacije uključuju negativne emocije zbog osjećaja podređenosti ili inferiornosti u ulozi žene. Osnovni konflikt je zapravo ne želim biti ili postati žena.

U velikom broju slučajeva je prisutna potisnuta srdžba prema majci, ili osjećaj straha zbog potrebe za roditeljskom brigom i zaštitom, odnosno straha od gubitka te zaštite. U simboličkom smislu, amenoreja bi značila pokušaj odgode postajanja potpuno zrelom ženom.

Ponovno uspostavljanje cikličke funkcije jajnika zahtijeva analizu usvojenih negativnih poruka, kao i ponovnu uspostavu cikličke izmjene i protoka emocija. Ovdje svakako spada i psihoanaliza, koja izlazi iz okvira alternativnih mogućnosti, a koja sigurno nalazi dodirne točke s holističkim pristupom.

Od drugih alternativnih postupaka u liječenju amenoreje za spomenuti je i terapija svjetlom, izlaganje svjetlosti punog spektra dva sata svake večeri i svakog jutra. Preporuka je provoditi što više vremena na prirodnom svjetlu, najmanje tri dana tijekom jednog mjeseca ostaviti upaljeno svjetlo za vrijeme spavanja.

Zdrava prehrana podrazumijeva uporabu cjelovitih životnih namirnica, odnosno prehranu koja uravnotežuje eikozanoide i glukagon, odnosno inzulin. Normalizacija tjelesne težine povećava osjetljivost prema inzulinu i smanjuje razinu androgena.


dr. Vesna Harni


Literatura