Ekološke temeU posljednjih dvadeset godina bilježi se povećanje ekološkog opterećenja i onečišćenja prije svega sredstvima za zaštitu biljaka i drveta, naročito organoklornim spojevima i osobito dioksinima i furanima, kao i teškim metalima.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Ekološke teme

Objavljeno: 15.2.2013.
Objavljeno: 15.2.2013.
Svakodnevno nastaje dvadeset do pedesetak novih kemijskih spojeva koji opterećuju okoliš, a ulazeći u lanac prehrane postaju teški otrovi za čovjeka.Mnogobrojne su ginekološke bolesti...
Objavljeno: 12.2.2013.
Objavljeno: 12.2.2013.
Pesticidi su kemijske tvari koje se rabe za zaštitu od insekata, grinja, korova i drugih nametljivaca. Niti jedna grana kemijske industrije ne proizvodi toliko tvari koje mogu izazvati...
Objavljeno: 14.2.2013.
Objavljeno: 14.2.2013.
Pod pojmom dioksini obuhvaćeno je 135 različitih spojeva iz klase PCDF: polikloriranih dibenzofurana i 75 spojeva iz klase PCDD: polikloriranih dibenzo - p - dioksina.Dioksini i furani....
Objavljeno: 15.2.2013.
Objavljeno: 15.2.2013.
Poliklorirani bifenili – PCBs spadaju zajedno s DDT, HCH (lindan) i HCB u skupinu pesticida insekticida. Ne predstavljaju kemijski jedinstvenu tvar, nego se radi o 209 spojeva s različitim...
Objavljeno: 12.2.2013.
Objavljeno: 12.2.2013.
Teški metali su metali čija je gustoća veća od 5g/cm3. Čitav niz teških metala je u vidu elemenata u tragu nužan za mnogobrojne funkcije u ljudskom organizmu. Kod nekih elemenata,...
Objavljeno: 14.2.2013.
Objavljeno: 14.2.2013.
Čitav niz fizikalnih čimbenika kao što su jonizirajuće zračenje, električna i elektromagnetna polja opterećuju ne samo okoliš u kojem živimo, već i naše zdravlje.
Objavljeno: 13.2.2013.
Objavljeno: 13.2.2013.
Mnogobrojna znanstvena istraživanja ukazuju na snažan utjecaj različitih ekoloških čimbenika na dva velika sustava našeg organizma - imunološki i središnji živčani sustav