Fizikalni čimbenici ekološkog onečišćenjaČitav niz fizikalnih čimbenika kao što su jonizirajuće zračenje, električna i elektromagnetna polja opterećuju ne samo okoliš u kojem živimo, već i naše zdravlje.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Fizikalni čimbenici ekološkog onečišćenja

Objavljeno: 14. veljače 2013., Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
Fizikalni čimbenici ekološkog onečišćenja | Magnetsko polje i spontani pobačaj | Gradski smog i fetalne malformacije | Radiofrekventno zračenje i uvealni melanom | Sunčanje i solariji


Osim kemijskih čimbenika ekološkog onečišćenja, postoji čitav niz fizikalnih utjecaja koji mogu dovesti do opterećenja ne samo okoliša u kojem živimo, već i našeg zdravlja. Ovakvi fizikalni čimbenici označuju se kao fizikalna onečišćenja okoliša. Ovdje spadaju ionizirajuće zračenje, kao i električna i elektromagnetska polja.

I dok su učinci rendgenskog, ionizirajućeg zračenja točno poznati, o utjecaju električnog odnosno elektromagnetskog polja na ljudsko zdravlje sasvim se malo zna. Napredovanjem industrijalizacije i tehnologije , elektricitet osvjetljava sva područja ljudskog življenja. Uporabom i gotovo eksponencijalnim rastom tehničkih mikrovalova (radarska postrojenja, sateliti, odašiljači), prisutnost ovih zračenja u biosferi postaje zapravo nepregledno.

Istodobno raste primjena visoko izolirajućih materijala u graditeljstvu, značajnih za elektrostatska zbivanja. Unutar vrlo kratkog vremena, razvili su se takvi tehnički uvjeti koji obuhvaćaju ne samo produkciju električne energije, nego i stvaranje magnetskih polja, elektromagnetskih promjenjivih polja niske, visoke i najviših frekvencija, pa sve do različitih vrsta ionizirajućih zračenja.

Električna i magnetska polja ..

dijele se u dvije grupe: prirodna i tehnička električna i magnetska polja.


Prirodna električna i magnetska polja obuhvaćaju:

 • magnetsko polje Zemlje (0,5 Gausa),
 • neutralno električno polje zraka,
 • rezonantna frekvencija Zemlje (ca 10 Hz),
 • promjenjivo atmosfersko polje (0 - 30 Hz)
 • svemirski i terestrički mikrovalovi,
 • radiovalovi sa sunca i iz svemira ,
 • infracrveno zračenje,
 • svjetlosno zračenje,
 • rendgensko i gama zračenje i
 • korpuskularna zračenja.


Za razliku od prirodnih, tehnički proizvedena električna i magnetska polja su:
 • elektrostatska polja ,
 • radio i televizijski odašiljači,
 • željeznička i tramvajska električna mreža,
 • telegrafska mreža,
 • radarska postrojenja,
 • infracrveno zračenje (npr. medicinski aparati),
 • ultrazvučno zračenje,
 • rendgensko zračenje.

Neke vrste mikrovalova pokazuju termički učinak na živim tkivima. Termičko zračenje ovisi o vrsti i primjeni takvih aparata, a najviše je spominjan utjecaj mikrovalova (radiovalova) mobilnih telefona na zagrijavanje unutrašnjih struktura ljudskog oka, koje pri tome može stradati.

Termičko zračenje današnjih generacija mobilnih telefona je uglavnom do 8 W, kod telefona instaliranih u automobilu i do 20 W.

Rijetke su zemlje koje imaju zakonski riješeno pitanje termičkog učinka tehničkih mikrovalova. U SAD su gornje granice za termički učinak 10 mW/cm2 odnosno 1 mW/cm2 kod dugotrajnije ekspozicije.


Pregled frekvencija mikrovalova

 Frekvencija
Valna duljina  Primjena
 0,3 - 3,0 GHz   100 cm - 10 cm  radio, televizija, radarska postrojenja
 3,0 - 30 GHz  10 cm - 1 m  radar, mikrovalna pećnice, terapija zračenjem
30 - 300 GHz  10 mm - 1 mm radar, satelitska postrojenja, terapija zračenjem
 

 
Opisani ne-termički učinci iz eksperimenata s mikrovalovima su:
 • genetičke promjene,
 • modulacija biološkog ritma,
 • stvaranje slobodnih radikala,
 • imunološke promjene,
 • promjene u hematopoetskom sustavu i
 • promjene u aktivnosti mnogobrojnih enzima.


Opisani netermički učinci mikrovalova ovise o valnoj duljini, frekvenciji i intenzitetu mikrovalova, potom načinu pulsiranja mikrovalova, veličini ozračene osobe, gustoći ozračenog tkiva, sastavu tkiva, anatomskom položaju, kao i specifičnoj osjetljivosti prema zračenju.


dr. Vesna Harni
Literatura