PolimenorejaPolimenoreja | Polimenoreja označuje anomaliju ritma 28-dnevnog menstruacijskog ciklusa, kada je interval između dvije menstruacije kraći od 23 dana. Ukoliko ciklusi traju između 21 - 23 dana, ovulacije mogu biti očuvane, kod ciklusa kraćih od 21 dana, očekuje se njihov potpuni izostanak.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Polimenoreja

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.


 


Pojam polimenoreja označuje anomaliju ritma 28-dnevnog menstruacijskog ciklusa, kada je interval između dvije menstruacije kraći od 23 dana. Ukoliko ciklusi traju između 21 - 23 dana, ovulacije mogu biti očuvane, kod ciklusa kraćih od 21 dana, očekuje se njihov potpuni izostanak.

Jačina menstruacijskog krvarenja je kod polimenoreje obično sasvim normalna.

Poremećaj nastaje češće nakon 35. godine života, a razlog nastanka polimenoreje mogu biti
  • skraćenje folikularne faze (1. faza ciklusa) kada su gonadotropini relativno povišeni, a faza žutog tijela protječe uredno ili
  • skraćenje lutealne faze (2. faza ciklusa) i
  • anovulacijski ciklusi.

U svakom pojedinačnom slučaju mogu biti prisutni poremećaji različitih endokrinoloških regulacijskih mehanizama.

Dijagnoza

Važni pokazatelji o trajanju i razmjeri poremećaja ciklusa mogu se često dobiti iz anamneze, mjerenja BT, kao i hormonske analize.

Dijagnoza polimenoreje se postavlja na temelju podatka o učestalim mjesečnicama, a mjerenjem bazalne temperature (BT) tijekom 2 - 3 mjeseca vidljiv je izostanak ovulacije. Prije početka bilo kakve terapije polimenoreje nužna je suptilna dijagnostika, kako bi se moglo provesti etiološko, a ne samo simptomatsko liječenje. Važnu ulogu pri tome igra određivanje bazalnog hormonskog statusa.

Svakako je potrebno isključiti opće bolesti, psihičke smetnje, velike oscilacije u tjelesnoj težini kao i oboljenja koja mogu predstavljati apsolutnu ili relativnu kontraindikaciju hormonskom liječenju.


ANOVULACIJA


OLIGOMENOREJAAMENOREJAPOLIMENOREJA


Liječenje

Ukoliko prečesta menstruacijska krvarenja izazivaju slabokrvnost, nužno je započeti supstitucijsku terapiju željezom. Bilo kakvo odstupanje u hormonskom statusu liječi se prema pravilima dobre kliničke prakse i na temelju medicinske evidencije.

Prekratka folikularna faza liječi se primjenom estrogenske supstitucije (40 - 60 µg etinil-estradiola) od 4. - 10. dana ciklusa ili indukcijom ovulacije (Klomifen 50 - 100 mg). Menstruacijski ciklus se najčešće stabilizira kroz 2 -3 mjeseca terapije.

Ukoliko se radi o insuficijenciji funkcije žutog tijela, primjenjuje se estrogensko-gestagenska supstitucija tijekom 2. faze ciklusa: od 14. - 25. dana ciklusa.

Prihvatljiva mogućnost je i primjena niskodoziranih oralnih kontraceptiva.

Alternativni pristup

Obzirom da najveći broj uzroka poremećaja duljine menstruacijskog ciklusa tipa polimenoreje, oligomenoreje i sekundarne amenoreje potječe iz hipotalamusa, holistička medicina promatra ovaj problem u sklopu neuravnotežene izmjene energije kod finog usklađivanja razine neuropeptida u hipotalamusu i cjelokupnom limbičkom sustavu pod utjecajem stresa.

Stresovi koji dovode do poremećaja menstruacijskog ciklusa u smislu prečestih menstruacijskih krvarenja (polimenoreje) uključuju poremećaj ravnoteže u smislu previše emocija i neodovoljno mentalne, intelektualne energije koja bi joj bila protuteža.

Ovi stavovi nalaze i znanstvenu potvrdu u istraživanjima koja potvrđuju kako emocionalni šokovi mogu sasvim poremetiti menstruacijski ritam, ubrzati krvarenja i također utjecati na vrijeme do ovulacije.

U ovoj vezi između emocija i funkcije maternice i jajnika može posredovati rasprostranjena mreža vegetativnih živčanih vlakana koja povezuju mozak s jajnicima (autonomni živčani sustav, preganglijski autonomni putovi).

Vrlo čest konflikt kod nenormalnih krvarenja predstavlja raskorak između vlastitih seksualnih potreba i negativnih predodžbi naslijeđenih u obitelji ili iz društva po pitanju vlastitog seksualnog zadovoljstva. Pri tome žena može priželjkivati seksualno zadovoljstvo, ali istodobni imati i osjećaj krivnje što je temelj unutarnjeg konflikta kojeg osoba ne mora biti svjesna. Općenito je poznata slaba neuronska povezanost i mali broj sinapsi između limbičkog sustava koji je središte emocionalnog pamćenja i kore velikog mozga kao središta svijesti.

Polimenoreja se može javiti pod utjecajem godišnjeg doba, svjetla, prehrane, putovanja i u vrijeme obiteljskih kriza.

Ponovno uspostavljanje cikličke funkcije jajnika zahtijeva analizu usvojenih negativnih poruka, kao i ponovnu uspostavu cikličke izmjene i protoka emocija. Ovdje svakako spada i psihoanaliza, koja izlazi iz okvira alternativnih mogućnosti, a koja sigurno nalazi dodirne točke s holističkim pristupom.


dr. Vesna Harni


Literatura