Rizik venske tromboembolije nakon pobačaja i porodaRizik venske tromboembolije nakon induciranog pobačaja veći je nego kod žena koje nisu trudne, ali je niži nego nakon rođenja živog djeteta.
Kontakt RSS
Rizik venske tromboembolije nakon pobačaja i poroda
Rizik venske tromboembolije nakon induciranog pobačaja veći je nego kod žena koje nisu trudne, ali je niži nego nakon rođenja živog djeteta.

Rizik venske tromboembolije nakon pobačaja i poroda

Objavljeno: 3. listopada 2018., Datum zadnje izmjene: 30. rujna 2018.

Rizik od venske tromboembolije (VTE) nakon induciranog pobačaja veći je nego kod žena koje nisu trudnice, ali niži nego nakon rođenja živog djeteta, izvijestili su kanadski istraživači.

"Znali smo da trudnice imaju povećan rizik od VTE zbog bioloških promjena tijekom trudnoće", izjavio je Dr. Joel G. Ray iz St. Michael's Hospital, Sveučilišta u Torontu. "Nismo znali za taj rizik nakon prestanka trudnoće induciranim pobačajem."

Da bi se riješio ovaj problem, tim Dr. Raya koristio je podatke provincije Ontario kako bi procijenio rizik od VTE u roku od 42 dana od induciranog pobačaja kod 176.001 trudnice, po prvi put, u usporedbi s 880.005 žena koje još nisu bile trudne i 176.001 žena koje su rodile živu novorođenčad nakon prve trudnoće.

Stopa VTE u skupini koja je imala inducirani pobačaj bila je 30,1 na 100.000 žena, u usporedbi s 13.5 na 100.000 žena koje nisu trudne i 184.7 na 100.000 žena nakon poroda, prema online izvješću "Lancet hematologija".

U usporedbi s rizikom u skupini koja nije trudna, rizik od VTE bio je 2,23 puta veći u skupini s induciranim pobačajem i 13,7 puta veći u skupini koja je rodila živu novorođenčad. Rizik je bio 84% niži u skupini s izazvanim pobačajem nego u skupini koja je rodila.

Među ženama s induciranim pobačajem, stopa VTE bila je veća kada je pobačaj bio obavljen u bolničkom okruženju, izvršen u trudnoći od 15 tjedana ili kasnije (u usporedbi s ranijim), kada su žene bile 35 ili više godina, i kod žena s pratećim bolestima.

"Iako se inducirani pobačaj općenito smatra niskorizičnim postupkom, prije pobačaja treba obavijestiti žene o malom riziku od VTE nakon induciranog pobačaja", rekao je dr. Ray. "Kod žena s već postojećim čimbenicima rizika za VTE, procjena njihove potrebe za profilaksom VTE nakon induciranog pobačaja treba biti uravnotežena u odnosu na rizik krvarenja, kao što je preporučljivo kod sličnih žena koje imaju uredan porod."

"Ova studija provedena je u uvjetima gdje se više od 95% induciranih pobačaja izvodi kirurški", rekao je. "Buduće istraživanje trebalo bi usporediti rizik od VTE nakon kirurškog i abortusa uzrokovanog lijekom".

"Za kliničare i pacijente važno je priznati da je rizik od venske tromboembolije nakon induciranog pobačaja veći nego kod žena koje nisu trudne, što bi trebalo smanjiti indeks sumnje kod žena sa znakovima ili simptomima duboke tromboze vena ili plućne embolije ", piše dr. Saskia Middeldorp i dr. Willem M. Ankum iz akademskog medicinskog centra Sveučilišta u Amsterdamu, Nizozemska. Smjernice o sprječavanju venske tromboembolije povezane s trudnoćom ne mogu se jednostavno prevesti u žena koje imaju inducirani pobačaj, jer je omjer rizika i koristi od postpartalne profilakse različit, s mnogo većim brojem pacijentica potrebnih za liječenje i spriječavanje jednog venskog tromboembolijskog događaja, "napominju." Epidemiološke studije predstavljaju presudni korak temeljen na dokazima prema odlučivanju i rješavanju čestih kliničkih pitanja kao što je potreba za profilaksom venske tromboembolije nakon induciranog pobačaja. "


IZVOR: http://bit.ly/2zmUGS6 i http://bit.ly/2u7ah2w
Lancet Haematol 2018.


:: Sanja Tadić, dr.med.spec.ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni