Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Manje od 2% pacijentica koji su dobili injekciju botoksa (onabotulinumtoxinA) kod idiopatske prekomjerna aktivnosti mišića mokraćnog mjehura detruzora morali su na dodatnu intermitentnu kateterizaciju, što je značajno manje nego što je to ranije objavljeno, rekao je Dr. Juzar Jamnagerwalla, u časopisu "Pelvic Floor Disorders Week".

Ovdje spadaju i dva slučaja akutnog zastoja urina i jedan slučaj u kojem se pacijentica žalila na problem s mokrenjem, a kod koje je izmjeren rezidualni volumen urina od 353 ml, rekao je Dr. Jamnagerwalla iz Cedars-Sinai, Los Angeles. Kad se sve zbroji, rezultati ukazuju da se nalaz postproceduralnog rezidualnog volumena urina može sigurno nadzirati i konzervativnim mjerama za prekomjerno aktivni mjehur, dodao je.

U pilotnoj studiji u III fazi istraživanja, pokazano je da je injekcija botoksa u mjehur sigurna i učinkovita u liječenju prekomjerno aktivnog mjehura povezanog s idiopatskom prekomjernom aktivnosti detruzora, premda je i do 7% pacijentica ispunjavalo kriterije za intermitentnu kateterizaciju, kod kojih je postproceduralni rezidualni volumen bio veći od 350 ml, ili su imale subjektivne teškoće s mokrenjem i rezidualni volumen urina veći od 200 ml.

Međutim, ovi "strogi" kriteriji su u suprotnosti sa stvarnom praksom, u kojoj pacijentice s postproceduralnim rezidualnim volumenom češće samo nadziremo konzervativno bez kateterizacije, sve dok ne osjećaju subjektivne tegobe ili imaju druge kontraindikacije, rekao je Dr. Jamnagerwalla. Razlika je osobito relevantna jer pacijentice s prekomjerno aktivnim mjehurom koje odbiju terapiju botoksom često citiraju rizik postproceduralne kateterizacije kao razlog, dodao je.

Kako bi bolje razumjeli stopu kateterizacije u Cedars-Sinai, Dr. Jamnagerwalla i njegovi kolege pregledali su povijesti pacijenatica s idiopatskom prekomjernom aktivnosti detruzora mokraćnog mjehura tijekom 27 mjeseci, a koje su dobile injekciju 100 jedinica botoksa bilo od kirurga plastičara ili ginekologa. Pacijenti su praćeni neposredno nakon zahvata i 2 tjedna kasnije, ali je kateterizacija učinjena samo u slučaju nemogućnosti mokrenja ili rezidualnog volumena iznad 350 ml uz subjektivne tegobe pri mokrenju.

Sveukupno, 99 pacijentica su dobile ukupno 187 injekcija, od kojih je svega kod 3 (1.6%) bila potrebna postproceduralna kateterizacija. Prosječno je volumen rezidualnog urina iznosio 117 ml. Kod oko tri-četvrtine pacijenatica rezidualni volumen je bio manji od 200 ml, 29 pacijentica (16%) su imale rezidualni volumen između 200 i 350 ml, a kod 13 /7%) pacijentica je rezidualni volumen bio veći od 350 ml.

Starost, indeks tjelesne mase i preproceduralni rezidualni volumen nisu pretkazivali retenciju urina u univarijatnoj analizi rekao je Dr. Jamnagerwalla na simpoziju, kojeg je sponzorirao 'American Urogynecologic Society'.

"Rezultati podržavaju praksu konzervativnog nadzora pacijentica s povećnim rezidualnom volumenom nakon injekcije botoksa, tako dugo dok se ne razviju simptomi opstrukcije", glasi preporuka.

"I dalje ostaje vrlo važno objasniti pacijenticama rizik retencije urina nakon injekcije botoksa kod idiopatske prekomjerne aktivnosti detruzora, ali je rizik potrebitosti kateterizacije nakon injekcije relativno nizak," rekao je. 

Eur Urol. 2013 Aug;64[2]:249-56
dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve