dr. Marina Gelo

dr. Marina Gelo

specijalist ginekologije i opstetricije


specijalist je ginekologije i opstetricije i kao suradna liječnica bila je dio našeg liječničkog tima od 1.prosinca 2014. godine. U tom razdoblju radila je u ginekološkoj ordinaciji za zaštitu žena i trudnica u Domu zdravlja Križevci i poliklinici Vaš pregled, a od prosinca 2019. godine bila je uposlena u Ginekološkoj ordinaciji za zaštitu žena i trudnica Doma zdravlja Zagreb - Centar.

Od 1. rujna 2021. godine je u stalnom radnom odnosu u našoj Poliklinici.

 

 • 2003. godine je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2004. nakon obavljenog propisanog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita stiče Odobrenje za samostalan rad
 • Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije obavlja u KBC "Sestre milosrdnice" i Kliničkoj bolnici "Sveti duh".
 • 03/2008. Poslijediplomski tečaj Hitna stanja u ginekologiji, porodništvu i neonatologiji.
 • 2009. Poslijediplomski stručni studij "Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu"
 • 04/2014. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije polaže u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb, Petrova 13.
 • Redoviti je član Hrvatskoj društva za ginekologiju i porodništvo
 • 01/2015. Fetal Medicine Foundation London: Certificate of competence in ultrasound examination at 11-13+6 weeks
 • 11/2015. 3D/4D VISUS ultrazvučni tečaj, Zagreb
 • 02/2016. Kolposkopski tečaj u organizaciji Hrvatskog kolposkopskog društva
 • 02/2016. Fetal Medicine Foundation London: Theoretical course of the FMF-FASP on basic fetal echocardiography and fetal cardiac scanning
 • 06/2016. Fetal Medicine Foundation London: Theoretical course on cervical assessment
 • 02/2017. Training course Quality improvement in cancer screening programmes, Zagreb
 • 06/2017. 16th Fetal Medicine Foundation, World congress in fetal medicine, Ljubljana, Slovenija
 • 11/2018. 1st Croatian congress of ultrasound in gynecology an perinatology Fetal heart and fetal brain, Zagreb
 • 06/2019. 18th Fetal Medicine Foundation, World congress in fetal medicine, Alicante, Španjolska
  Stručni tim poliklinike Harni - Sve