Naš stručni tim

Najvažniji dio brige za vaše zdravlje u Poliklinici obavlja stručno osoblje: medicinske sestre Valentina Antić i Slađana Knežević, primalje Tamara Ćuić, Katica Petraš, Katarina Riđošić i Nataša Horvatinec, kao i ginekolozi dr. sc. Vesna Harni, dr. Sanja Tadić, dr. Marina Gelo i dr. Lea Rukavina Kralj. Za obavljanje laboratorijskih pretraga po potrebi se koristimo uslugama Biokemijskih laboratorija 'Immunomed', 'Synlab', kao i Medicinsko-biokemijskog laboratorija Breyer. Genetičke testove obavljamo u laboratoriju 'Genos'.

Mikrobiološke i citološke pretrage obavljamo u suradnji s mikrobiološkim laboratorijem "Poliklinike Synlab" i privatnom poliklinikom "Citološka dijagnostika Dr. Molnar-Stantić". Histološke pretrage obavljamo u suradnji s Institutom za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Sve druge pretrage, obradu i liječenje koje izlaze iz djelokruga rada Poliklinike osoblje će organizirati u medicinskim ustanovama provjerene kvalitete.