Infekcije u trudnoći

Pregled infekcija u trudnoći

Tijekom trudnoće mogu se javiti različite infekcije majke. Najčešće među njima su spolno prenosive infekcije / infekcija klamidijom, gonoreja,...

Saznajte više...

Prenatalne infekcije

Trudnoća je razdoblje koje veoma pogoduje razvitku jedne infekcije zbog specifičnih promjena u imunološkom sustavu. Kako je fetus doslovno...

Saznajte više...

Spolno prenosive bolesti u trudnoći

Trudnoća je razdoblje koje veoma pogoduje razvitku spolno prenosivih bolesti zbog specifičnih promjena ne samo u genitalnom, već i u imunološkom...

Saznajte više...

Toksoplazma

Toksoplazmoza je jedna od najvažnijih antropozoonoza, bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Infekciju uzrokuje parazit Toxoplasma gondii,...

Saznajte više...

Citomegalovirus

Citomegalovirus / CMV je DNA herpesvirus koji je rasprostranjen po cijelom svijetu, sa različitim simptomima kod zaraženih. Spada u najčešće...

Saznajte više...

Parvo B-19 u trudnoći

Infekcija parvo B19 virusom spada u dječje zarazne bolesti, poznata kao eritema infekciozum / peta bolest. Kod odraslih se pojavljuje sa blagim...

Saznajte više...

Genitalni herpes u trudnoći

Infekcija genitalnim virusom herpesa simpleksa česta je spolno prenosiva bolest, a obično je subklinička te predstavlja veliki problem za žene...

Saznajte više...