Kronične bolesti i trudnoća

Kronične bolesti i trudnoća

Žene s kroničnim bolestima trebale bi planirati trudnoću nakon što se postigne optimalna kontrola njihove bolesti. Svaku ženu reproduktivne dobi...

Saznajte više...

Trombofilija

Trombofilija je naziv za različitu skupinu nasljednih i stečenih poremećaja zgrušavanja krvi koji su povezani sa sklonošću trombozi. Trudnoća...

Saznajte više...

Stečena trombofilija

Trombofilija je naziv za različitu skupinu nasljednih i stečenih poremećaja zgrušavanja krvi koji su povezani sa sklonošću trombozi. Trudnoća...

Saznajte više...

Hipotireoza u trudnoći

Procjena i liječenje trudnica s hipotireozom paralelna je sa ženama koje nisu trudne i muškarcima, ali predstavlja neke jedinstvene probleme....

Saznajte više...

Arterijska hipertenzija i trudnoća

Kada se hipertenzija dijagnosticira u trudnoći, glavni su problemi postavljanje dijagnoze, odlučivanje o  vrijednosti krvnog tlaka pri...

Saznajte više...

Migrena i trudnoća

Procjena je da 18% svih žena ima migrenu / hemikraniju, a trudnoća na migrenu ima različite utjecaje. Budući da se rano u trudnoći povećava...

Saznajte više...

Epilepsija i trudnoća

Epilepsija je učestala neurološka bolest s incidencijom od prosječno 80 oboljelih na 100000 stanovnika godišnje i prevalencijom od 5-10 oboljelih...

Saznajte više...

Anemija u trudnoći

Anemija ili slabokrvnost postoji kada je u krvi smanjen broj eritrocita ili količina hemoglobina, te se zato smanjuje doprema kisika u tkiva....

Saznajte više...

Astma i trudnoća

Astma je kronična difuzna upala dišnih putova izazvana različitim podražajima koji dovode do djelomičnog ili potpunog, ali privremenog suženja...

Saznajte više...

Srčane bolesti i trudnoća

Trudnice sa srčanim bolestima imaju čak 100 puta veću smrtnost nego zdrave trudnice, podatci su koje navodi Registar trudnica sa srčanim...

Saznajte više...