Integralna ginekologija

Integralna ginekologija

Suvremena medicinska znanost .. poznata i kao klasična zapadna medicina ili konvencionalna medicina temelji se na znanstvenom pokusu koji ponovljen...

Saznajte više...

Komplementarna ginekologija

Complementary and Alternative Medicine heterogeni je zbroj terapijskih tvari i postupaka temeljenih na teoriji i sustavu razumijevanja koji nije u...

Saznajte više...

Psihoginekologija

Za razliku od .. psihodermatologije i psihoonkologije, dobro definiranih medicinskih disciplina koje obuhvaćaju psihosomatski model bolesti i...

Saznajte više...

Što je menopauza?

Louise L.Hay: ...Život! .. u 1900 - tim naš je životni vijek bio oko 49 godina. Tih dana menopauza nije bila ništa posebno. Kada ste ušli u...

Saznajte više...