Smanjenje rizika u trudnoći

Smanjenje rizika u trudnoći

Niti jedno drugo razdoblje života, kao što je to trudnoća, nije toliko ispunjeno tjelesnim i emocionalnim promjenama. Sam je nastanak novog života...

Saznajte više...

Životni stil u trudnoći

Većina životnih navika je nažalost samo u službi nanošenja štete po neke funkcije, neka tkiva ili organske sustave u našem organizmu. Iz istog...

Saznajte više...

Trudničke tegobe

Trudnoća je vrijeme kada možete doživjeti jednu ili više tegoba s popisa tegoba u trudnoći, jednom ili više puta. Ovdje spadaju tjelesni...

Saznajte više...

Pušenje i trudnoća

Duhanski dim je mješavina plinova, kapljica i sitnih čestica, prije svega ugljičnog monoksida, vode, nikotina i duhanskih katrana. Nikotin je...

Saznajte više...

Alkohol i trudnoća

Tek je osamdesetih godina prošlog stoljeća po prvi puta objavljen znanstveni rad o specifičnom štetnom djelovanju alkohola u trudnoći i nastanku...

Saznajte više...

Opojne tvari i droge u trudnoći

Među opojnim sredstvima i drogama osobito omiljenim posljednjih godina poseban značaj zauzimaju marihuana / cannabis sativa, indijska konoplja,...

Saznajte više...