Cjenik usluga

Cjenik ažuriran 16.12.2022.

Zakazivanje termina

Pacijentice Poliklinike naručuju se za preglede u točno određene termine. Ponekad je naravno, neizbježno kraće čekanje jer je katkada teško predvidjeti trajanje pregleda, obrade ili zahvata. Ipak temeljna je zadaća sveg osoblja da pacijenti budu potpuno zadovoljni medicinskom uslugom i kratkoćom obrade.

Osim udobnog prostora i opremljenosti vrhunskim aparatima najvažniji dio brige za vaše zdravlje u Poliklinici obavlja stručno osoblje: medicinske sestre Valentina Antić, Slađana Knežević i Katarina Riđošić, primalje Tamara Ćuić, Nataša Horvatinec i Katica Petraš, kao i ginekolozi dr. sc. Vesna Harni, dr. Marina Gelo i dr. Sanja Tadić, te ginekolozi suradnici dr. Lea Kralj-Rukavina, dr. Zorica Knezović-Drakšić i dr. Stela Gačić. Za obavljanje laboratorijskih pretraga po potrebi se koristimo uslugama  laboratorija Synlab, Latebra i Labplus, kao i Medicinsko-biokemijskog laboratorija Breyer. Genetičke testove obavljamo u laboratoriju Genos i Sequentia.

Mikrobiološke i citološke pretrage obavljamo u suradnji s mikrobiološkim laboratorijem Poliklinike Synlab i privatnom poliklinikom Citološka dijagnostika Dr. Molnar-Stantić. Histološke pretrage obavljamo u suradnji s Institutom za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Sve druge pretrage, obradu i liječenje koje izlaze iz djelokruga rada Poliklinike osoblje će organizirati u medicinskim ustanovama provjerene kvalitete.