Integralna ginekologija

Suvremena medicinska znanost .. poznata i kao klasična zapadna medicina ili konvencionalna medicina temelji se na znanstvenom pokusu koji ponovljen...

Saznajte više...
 

Komplementarna ginekologija

Complementary and Alternative Medicine heterogeni je zbroj terapijskih tvari i postupaka temeljenih na teoriji i sustavu razumijevanja koji nije u...

Saznajte više...
 

Psihoginekologija

Za razliku od .. psihodermatologije i psihoonkologije, dobro definiranih medicinskih disciplina koje obuhvaćaju psihosomatski model bolesti i...

Saznajte više...
 

Vegetarijanska prehrana

Još davnih 1980.-ih godina Adelcreutz i suradnici su praćenjem prehrane i razine estrogena u plazmi, urinu i stolici pokazali kako je vegetarijanska...

Saznajte više...
 

Uravnoteženje eikozanoida

Eikozanoidi su tvari iz obitelji biološki aktivnih spojeva koji nastaju metabolizmom višestruko nezasićenih masnih kiselina s 20 (eikoza) ili 22...

Saznajte više...
 

Vitaminske nadopune

Oksidativani stres je temeljna komponenta upalne reakcije povezane s endometriozom, koji nastaje uslijed retrogradne menstruacije, oslobađanja...

Saznajte više...
 

Poticanje imuniteta

Prehrambeni status ima važnu ulogu u funkcioniranju imunološkog sustava. Prehrambeni proteini, ugljikohidrati i masti, kao i mikronutrijenti...

Saznajte više...
 

Detoksifikacija

Riječ detoksifikacija uobičajena ima dva značenja: prestanak uporabe droga ili alkohola na koje je osoba razvila ovisnost, i fiziološki proces...

Saznajte više...
 

Prehrana i ginekološka oboljenja

Predmet mnogih znanstvenih istraživanja unatrag tridesetak godina je povezanost prehrane i nastanka različitih bolesti i tumora, osobito u...

Saznajte više...
 

Fitoestrogeni

Fitoestrogeni je zajednički pojam za nekoliko skupina tvari biljnog podrijetla (fito), čija je zajednička karakteristika kemijska sličnost...

Saznajte više...