Poliklinika Harni - Korioadenom

Korioadenom

Objavljeno: 30.04.2019 Invazivna mola / destruirajući korioadenom (Chorioadenoma destruens) je trofoblastični tumor kojeg obilježava invazija mišićnog tkiva maternicu...
Saznaj više