Poliklinika Harni - Psihoginekologija

Psihoginekologija

Objavljeno: 01.05.2019 Za razliku od .. psihodermatologije i psihoonkologije, dobro definiranih medicinskih disciplina koje obuhvaćaju psihosomatski model bolesti i...
Saznaj više