Poliklinika Harni - Što je menopauza?

Što je menopauza?

Objavljeno: 01.05.2019 Louise L.Hay: ...Život! .. u 1900 - tim naš je životni vijek bio oko 49 godina. Tih dana menopauza nije bila ništa posebno. Kada ste ušli u...
Saznaj više