Otrovni roditelji

Prekidanje kruga

Iako se likovi mogu promijeniti, ponavljajući krug otrovnog ponašanja može se prenositi s generacije na generaciju. Obiteljska drama može...

Saznajte više...