Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Uporaba antidepresivnih lijekova tijekom trudnoće, za razliku od same depresije, povezana je s niskom porođajnom težinom kao i povišenim rizikom za prijevremeni porod, rezultati su istraživanja objavljenom u znanstvenom časopisu American Journal of Psychiatry.

"Depresivni simptomi nisu tako česti u trudnoći, ali simptomi se ipak češće javljaju tijekom trudnoće, nego u poslije porođajnoj dobi", navode američki istraživači s Kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu. "Depresija u antenatalnoj dobi nije uvijek dobroćudnog tijeka, i može biti povezana s manjim dobitkom na težini kod majke, porastom broja popušenih cigareta, uporabom alkohola ili drugih tvari, kao i ambivalentnim osjećanjima prema trudnoći i djetetu".

Znanstvenici su istraživali učinak majčine depresije i uporabe antidepresivnih lijekova tijekom trudnoće na porođajnu težinu kao i rizik prijevremenog porođaja u prospektivnom istraživanju koje je uključivalo 90 trudnica.

Trudnice su razvrstane u tri skupine: prva skupina je obuhvaćala 49 trudnica s velikim depresivnim bolestima koje su liječene antidepresivnim lijekovima tijekom više od 50% trajanja trudnoće, dok je druga skupina obuhvaćala 22 trudnice s velikim depresivnim oboljenjima koje ili nisu uzimale antidepresivne lijekove, ili je ekspozicija ovim lijekovima bila kratkotrajna. Kontrolna skupina trudnica je obuhvaćala 19 zdravih ispitanica.

Prosječna gestacijska dob pri porodu iznosila je 38+5 tjedana u prvoj skupini, 39+4 tjedana u drugoj skupini i 39+7 tjedana u trećoj skupini trudnica.

Skupine su se statistički značajno razlikovale u učestalosti prijevremenih porođaja: u prvoj skupini su se prije vremena porodile 14.3% trudnica, iz druge skupine se prije vremena nije porodila ni jedna trudnica. Učestalost prijevremenih porođaja je u kontrolnoj skupini iznosila 5.3%.

Iz prve skupine je 21% novorođene djece upućeno na intenzivnu pedijatrijsku skrb, iz druge skupine 9% djece, a iz treće skupine niti jedna beba nije zahtijevala intenzivnu skrb.

Nije nađena statistički znakovita razlika između Apgar indeksa novorođenčadi majki iz različitih skupina.

Temeljem ovih rezultata, znanstvenici zaključuju da prisutnost depresije u trudnoći, samo po sebi, nije povezano s negativnim ishodom trudnoće. "Ovi rezultati predstavljaju iznenađenje za nas, jer smo pretpostavili da će depresija kao i anksioznost u trudnoći biti povezani s povišenim rizikom za prijevremeni porođaj", navodi istraživački tim.

"Dvije skupine žena s depresijom - one koje su liječene antidepresivima i one koje nisu liječene antidepresivima - pokazuju sličan stupanj depresije i anksioznosti tijekom trudnoće", navode autori. "No međutim, naši rezultati ukazuju da je uporaba antidepresivnih lijekova, a ne stupanj izraženosti depresivnih simptoma, povezana s niskom porođajnom težinom, kao i povišenim rizikom za prijevremeni porođaj".

 

Am J Psychiatry 2007;164:1206-1213.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve