Datum zadnje izmjene: 14. 12. 2023.

Djeca koja nisu u potpunosti hranjena majčinim mlijekom imaju veći rizik kasnijeg javljanja astme i atopije, objavljeno je u znanstvenom časopisu American Journal of Public Health.

Znanstvenici sa Sveučilišta Zapadne Australije u West Perth-, pratili su povezanost između dojenja, astme i atopije, kao i indeks tjelesne mase (body mass index -  BMI) kod 2.195 djece tijekom prvih šest godina života. Indeks tjelesne mase je indeks uhranjenosti, a izračunava se kao omjer težine izražene u kilogramima i površine tijela izražene u metrima kvadratnim (kg/m2).

Model logističke regresije prije korekcije podataka otkrio je statistički značajnu povezanost između kraćeg trajanja dojenja i povišenog BMI u dobi od šest godina.

Učinak duljeg dojenja nije bio statistički značajno povezan sa smanjenjem rizika pretilosti nakon korekcije za spol, porođajnu težinu i majčino pušenje tijekom trudnoće.

Istraživači su također uočili povezanost između kraćeg trajanja dojenja i povišenog rizika nastanka astme i atopije nakon korekcije za BMI. Sa svakim dodatnim mjesecom dojenja, rizik kasnijeg javljanja astme se smanjivao za 4%. Nije uočen statistički značajan učinak duljeg dojenja na atopiju.

Nakon korekcije za poznate rizične čimbenike, znanstvenici nalaze da je povišeni BMI statistički značajno povezan s rizikom javljanja astme. "Razlozi za povezanost između povišene tjelesne težine i astme nisu jasni, ali se pretpostavlja postojanje imunološkog mehanizma", navode autori.

"U pretilih osoba, biološka aktivnost masnog tkiva može povisiti rizik nastanka astme".

Istraživači su pozvali na daljnja ispitivanja koja bi potvrdila ove rezultate, te pomogla u rasvjetljavanju mehanizama zaštitnog učinka dojenja.

U međuvremenu, autori dodaju "javno zdravstvena intervencija u promociji dojenja tijekom najmanje prvih 6 mjeseci nakon porođaja mogla bi smanjiti pojavnost obolijevanja od astme i atopije u ranom djetinjstvu".

 

Am J Public Health 2004;94:1531-1537.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve