Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Transuretralna injekcija autolognih mioblasta i fibroblasta, pribavljenih biopsijom vlastitih skeletnih mišića u rabdomiosfinkter i submukozno tkivo uretre poboljšava stres-inkontinenciju kod žena, objavljeno je nakon 12-mjesečnog praćenja 123 ispitanice.

Tehnika uključuje pripremu suspenzije "fibroblasta" - vezivnih stanica kolagenog tkiva za injekciju u područje submukoze uretre i implantaciju "mioblasta" - mišićnih stanica u rabdomiosfinkter uretre, pod ultrazvučnim navođenjem.

Rezultati objavljeni u broju za mjesec studeni znanstvenog časopisa British Journal of Urology International ukazuju da su tijekom praćenja četiri ispitanice "izgubljene". Kod preostalih 119 ispitanica, godinu dana nakon implantacije mioblasta i fibroblasta 94 žene (79%) bile su u potpunosti kontinentne, odnosno u potpunosti su mogle kontrolirati funkciju pražnjenja mokraćnog mjehura. Kod 16 ispitanica (13%) bilježi se značajno poboljšanje i kod 9 ispitanica (8%) bilježi se blago poboljšanje kontinencije.

Indeksi praćenja kvaliteta života kod inkontinencije pokazali su statistički značajno poboljšanje nakon liječenja, navode austrijski znanstvenici sa Sveučilišta u Innsbrucku.

Još značajniji podatci su o "statistički značajnom poboljšanju debljine, kontraktilnosti i elektromiografske aktivnosti rabdomiosfinktera", navode autori. "Temeljem ovih rezultata zaključili smo da je došlo do dodatnog formiranja mišićnog tkiva rabdomiosfinktera, i da je ovaj novi mišić funkcionalno aktivan".

Rezultati ukazuju da transfer autolognih - vlastitih stanica mišićnog i kolagenog tkiva, slično kao kod kolagenih injekcija, vodi regeneracija submukoznog tkiva uretre i njenog mišićnog sfinktera.
Tijekom opisanog postupka niti u jednom slučaju nije došlo do bilo kakvih komplikacija.

Ukoliko multicentrični podatci, kao i podatci nakon duljeg praćenja uspjeha postupka ostanu ovako dobri kao u aktualnom istraživanju, znanstvenici zaključuju, ova "učinkovita i sigurna" minimalno invazivna tehnika posjeduje "potencijal uvođenja kao standardne terapijske metodese u urologiji i uroginekologiji u budućnosti".


BJU Intern 2007;100:1081-1085.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve