Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Žene s visokim unosom kalcija i vitamina D imaju manji rizik pojavnosti raka dojke u premenopauzalnom razdoblju, rezultat je prospektivnog istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu Archives of Internal Medicine.

"Istraživanja na životinjama ukazala su na potencijalni antikarcinogeni učinak kalcija i vitamina D na nastanak raka dojke", navode znanstvenici iz Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. "Nažalost, epidemiološki podaci o uzajamnom odnosu unosa kalcija i vitamina D s jedne strane i raka dojke s druge strane nisu jedinstveni".

Znanstvenici su prospektivno istraživali ukupni unos kalcija i vitamina D u odnosu na pojavnost raka dojke u skupini žena uključenih u studiju Women's Health Study. Istraživanjem su bile obuhvaćene ukupno 10.578 premenopauzalnih i 20.909 postmenopauzalnih žena starosne dobi 45 ili više godina, kod kojih na početku istraživanja nije bilo znakova raka dojke ili kardiovaskularnih oboljenja. Podatci su prikupljeni analizom upitnika o učestalosti i vrsti namirnica u prehrani, a u izračunu rizika je korišten Coxov test proporcionalne regresije rizika.

Tijekom razdoblja praćenja koji je u prosjeku iznosio 10 godina, ukupno je dijagnosticirano 276 slučaja raka dojke u premenopauzalnih žena i 743 slučaja raka dojke kod postmenopauzalnih ispitanica. Povećani unos ukupnog kalcija i vitamina D bio je povezan s umjerenim padom rizika pojavnosti raka dojke. Tako je skupini koja je najviše uzimala kalcij i vitamin D učestalost raka dojke bila 39% odnosno 35% niža u odnosu na skupinu koja je uzimala najmanje količine kalcija i vitamina D. Prosječan dnevni unos kalcija je iznosio 1021 mg/dan i vitamina D 353 IU/dan.

Obrnuti razmjer između unosa kalcija i vitamina D i pojavnosti raka dojke postojao je i kod velikih ili slabo diferenciranih slučajeva raka dojke u premenopauzalnih ispitanica. U skupini postmenopauzalnih žena, nije nađena ovakva obrnuta povezanost između unosa oba nutrijenta i rizika raka dojke.

"Rezultati predstavljeni u aktualnom istraživanju ukazuju da je povećani unos kalcija vitamina D iz prirodnih namirnica, kao i iz vitaminskih nadomjestaka povezan s manjom pojavnosti raka dojke u premenopauzalnom razdoblju", zaključak je znanstvenog tima. "Obrnuta povezanost unosa kalcija i vitamina D u premenopauzalnih bolesnica trebala bi biti naglašena u slučaju agresivnijih formi raka dojke. U određivanju potencijalne koristi od uzimanja kalcija i vitamina D u smanjenju učestalosti raka dojke trebalo bi provesti daljnja istraživanja".

 

Arch Intern Med. 2007;167:1050-1059.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve