Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Transvaginalna sonografija (TVS) u smislu probira raka jajnika povezana je s nalazom raka jajnika manjeg stupnja proširenosti i produljenjem intervala preživljavanja ovisno o specifičnom slučaju. Međutim, transvaginalni ultrazvuk nije od pomoći u postavljanju dijagnoze raka jajnika u slučaju jajnika normalnog volumena, objavljeno je u znanstvenom časopisu Cancer.

Poznato je da je rak jajnika najsmrtonosnije maligno oboljenje od svih ginekoloških malignoma, što je rezultat prije svega kasnog postavljanja dijagnoze u već uznapredovalom stadiju bolesti. Stoga bi rano otkriće raka jajnika potencijalno moglo poboljšati učinkovitost liječenja i smanjiti smrtnost od ovog oboljenja.

U aktualnoj studiji američki znanstvenici sa Svučilišta Kentucky, Lexington, istraživali su vrijednost godišnjeg pregleda transvaginalnim ultrazvukom u smislu probira raka jajnika kod 25.327 ispitanica u razdoblju između 1987. i 2005. godine. Istraživanjem su obuhvaćene samo žene starije od 50 godina bez ikakvih simptoma bolesti ili žene starosne dobi najmanje 25 godina, s obiteljskom pojavom raka jajnika.

Kod ukupno 364 žena (1.4%) je pri transvaginalnoj sonografiji dijagnosticiran perzistirajući tumor jajnika, navode istraživači. Slučajevi raka jajnika obuhvaćaju 35 primarno invazivnih karcinoma jajnika, 9 seroznih tumora niskog malignog potencijala i 7 metastatskih karcinoma. Ako se isključe metastatski karcinomi, među dijagnosticiranim malignomima jajnika 28 slučajeva je dijagnosticirano u prvom stadiju bolesti, 8 slučajeva u drugom stadiju i 8 slučajeva u trećem stadiju bolesti.

Tijekom razdoblja praćenja od prosječno 5.3 godine, 38 pacijentica su preživjele i osjećale se dobro dok su 4 pacijentice umrle od posljedica raka jajnika, a 2 pacijentice iz drugih razloga. Stopa 2 - i 5 - godišnjeg preživljavanja u pacijentica kod kojih je transvaginalni ultrazvuk obavljan jednom godišnje, ukoliko se isključe neepitelni i borderline slučajevi raka jajnika, iznosila je 89.9% odnosno 77.2%.

Probir raka jajnika transvaginalnom sonografijom pokazivao je osjetljivost od 85.0% i specifičnost od 98.7%, pri čemu je pozitivna predskazujuća vrijednost iznosila 14.0%, dok je negativna predskazujuća vrijednost iznosila 99.9%. Lažno negativni rezultati nađeni su kod 9 pacijentica, uključujući i tri pacijentice koje su umrle od drugih bolesti, navode znanstvenici.

"Zaštitni učinak godišnjeg transvaginalnog ultrazvučnog pregleda, u smislu probira raka jajnika, na ukupnu smrtnost od raka jajnika na koju ukazuje aktualno istraživanje, trebao bi povisiti točnost specifičnih biomarkera te uključiti TVS u algoritme probira", zaključak je znanstvenog tima.

 

Cancer 2007;109:1887-1896.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve