Poliklinika Harni - Liječenje mioma

Liječenje mioma

Objavljeno: 29.04.2019 Liječenje mioma ovisi o dobi pacijentice, paritetu i želji za trudnoćom, njenom općem zdravlju, veličini i smještaju mioma s posljedičnom...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Teorije nastanka mioma

Teorije nastanka mioma

Objavljeno: 29.04.2019 Jedan od najvažnijih aspekata u etiologiji mioma, uzročnik i inicijator njihovog nastanka je i danas nepoznat, iako postoji više teorijskih...
Saznaj više