Poliklinika Harni - Molarna trudnoća

Molarna trudnoća

Objavljeno: 30.04.2019 Molarna trudnoća / Mola hydatiformis, premaligni je oblik gestacijske trofoblastične neoplazije, skupina bolesti koja također uključuje...
Saznaj više