Poliklinika Harni - Psihoginekologija

Psihoginekologija

Objavljeno: 01.05.2019 Za razliku od .. psihodermatologije i psihoonkologije, dobro definiranih medicinskih disciplina koje obuhvaćaju psihosomatski model bolesti i...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Komplementarna ginekologija

Komplementarna ginekologija

Objavljeno: 01.05.2019 Complementary and Alternative Medicine heterogeni je zbroj terapijskih tvari i postupaka temeljenih na teoriji i sustavu razumijevanja koji nije u...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Integralna ginekologija

Integralna ginekologija

Objavljeno: 01.05.2019 Suvremena medicinska znanost .. poznata i kao klasična zapadna medicina ili konvencionalna medicina temelji se na znanstvenom pokusu koji...
Saznaj više