Datum zadnje izmjene: 25. 01. 2020.

Liječenje cervikalne intraepitelne neoplazije umjereno teškog i teškog stupnja - CIN2/3 ekscizijom uz pomoć električne omčice ("loop electrosurgical excision") može rezultirati smanjenjem učestalosti ponovne infekcije onkogenim tipovima humanog papiloma virusa.

Američki znanstvenici iz National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, analizirali su učestalost ponovne infekcije humanim papiloma virusom kod 195 HPV pozitivnih pacijentica kod kojih je učinjena kolposkopija, a koje su liječene ekscizijom promjene na vratu maternice uz pomoć električne omčice zbog CIN2/3 nalaza. Rezultati su uspoređivani sa skupinom od 1.625 HPV pozitivnih pacijentica kod kojih je rađena kolposkopija, ali ne i "loop target excision".

"Naše istraživanje ukazuje na blagi pad učestalosti nove infekcije karcinogenim tipovima humanog papiloma virusa " nakon elektroekscizije lezije, osobito kada su u pitanju HPV tipovi filogenetske skupine 9, koja uključuje tip HPV-16 a sadrži prije svega karcinogene HPV genotipove, objavili su istraživači u znanstvenom časopisu Journal of Infectious Diseases.

Pacijentice kod kojih je učinjena elektroekscizija lezije imale su 56% manji relativni rizik ponovne infekcije s HPV 16 i drugim visoko-rizičnim karcinogenim genotipovima humanog papiloma virusa iz filogenetske skupine 9 tijekom prvih 6 mjeseci nakon zahvata i 40% manju učestalost HPV infekcije ovim genotipovima tijekom 24 mjeseca nakon zahvata.

"Vrlo je moguće", navode znanstvenici, "da elektroekscizija lezija putem oštećenja cervikalnog tkiva dovodi do akutnog upalnog odgovora koji reducira osjetljivost tkiva za novu HPV infekciju, premda nema dokaza koji bi podržali takav mehanizam u objašnjenju zbog čega se ova zaštita odnosi osobito na HPV-16-srodne genotipove."

Obzirom na ograničenja istraživanja, autori naglašavaju da nije moguće izvući konačne zaključke o zaštitnom utjecaju elektroekscizije lezije vrata maternice na učestalost kasnije HPV infekcije, te ukazuju na potrebu opreza u interpretaciji ovih rezultata.

 

J Infect Dis 2009;199:1612-1620.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve