Datum zadnje izmjene: 25. 01. 2020.

Odnedavno se u endokrinološkom laboratoriju KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu može odrediti i razina AMH – anti-Müllerovog hormona.

Rezerva jajnih stanica u jajnicima žene i njihova kvaliteta smanjuje se tijekom reprodukcijske dobi. Do puberteta, u jajnicima zdravih djevojčica prisutno je 300.000 – 500.000 tzv. "primordijalnih folikula" – jajašaca s ovojnicom granuloza stanica. Nakon puberteta, dio njih će prijeći preobrazbu u stadij tzv. "primarnih folikula" u kojima se mogu razviti zrele jajne stanice.

Na početku menstruacijskog ciklusa, pod djelovanjem folikulostimulirajućeg hormona hipofize (FSH), u jajnicima se izdvaja nekoliko primarnih folikula i prelazi u stadij "preantralnih", odnosno "antralnih folikula". Najčešće 1-2 od njih postaje vodećim folikulom koji ulazi u proces ovulacije, zahvaljujući djelovanju lutropina iz hipofize (LH). Ovaj se ciklus mjesečno ponavlja sve dok se ne iscrpi rezerva primordijalnih folikula u jajnicima, kada nastupa menopauza. Anti-Műllerov hormon (AMH) proizvode granulozne stanice preantralnih i malih antralnih folikula. Njegove koncentracije u krvi odražavaju rezervu prisutnih folikula u jajnicima.

AMH u predviđanju menopauze

Nekoliko godina prije nastupanja menopauze, plodnost žene se postupno smanjuje, a menstruacijski ciklusi postaju nepravilni i neredoviti. Međutim, postoje značajne individualne razlike u dužini perioda koji prethodi menopauzi. Drugim riječima, kronološka dob žene nedovoljno je pouzdan pokazatelj starenja njene reprodukcijske sposobnosti, odnosno smanjenja ovarijske rezerve.

Smanjenjem broja primarnih folikula tijekom reproduktivnog razdoblja, opada i prosječna koncentracija AMH u serumu. Ovaj pad koncentracije uočava se prije nego što dođe do značajnijeg porasta FSH koji je jedan od pokazatelja hormonskih promjena u premenopauzi, odnosno perimenopauzi. Istraživanja su dokazala da je AMH najraniji serumski biljeg biološke starosti jajnika i čije se koncentracije smanjuju nekoliko godina prije nastupanja menopauze. Za razliku od toga, mjerena aktivnost FSH u serumu postaje povećana tek kada menstruacijski ciklusi postaju neredoviti.

AMH kao pokazatelj potencijala jajnika i plodnosti žene

S obzirom da je koncentracija AMH u serumu periferni pokazatelj biološke rezerve jajnika, njegova je klinička dobrobit naročito značajna u žena koje se podvrgavaju postupcima potpomognute oplodnje. S jedne strane, mjerenje koncentracije AMH pomaže u boljem prepoznavanju osoba sa oslabljenim ovarijskim odgovorom na stimulaciju gonadotropinima, odnosno slučajeva sa smanjenom šansom za povoljan ishod trudnoće.

S druge strane, provjera ovarijske rezerve mjerenjem koncentracije AMH u serumu daje priliku onim ženama koje bi, prema standardnim protokolima, bile isključene iz programa liječenja samo zbog poodmakle životne dobi. Naime, dokazano je da AMH u krvi korelira s brojem antralnih folikula prije primjene nekog od postupaka stimulacije jajnika i ima bolju prediktivnu vrijednost od FSH i estradiola u cirkulaciji.

Lučenje AMH u krv nije ovisno o mehanizmima djelovanja gonadotropina (FSH i LH) iz hipofize na cikličke hormonske promjene u jajnicima. Njegove su koncentracije relativno stabilne tijekom cijelog menstruacijskog ciklusa. Dok primjena egzogenih hormonskih pripravaka tijekom postupaka koji prethode izvantjelesnoj oplodnji (IVF) utječe na intenzitet sinteze endogenih gonadotropina u tretiranih pacijentica, koncentracija AMH u serumu ovisi isključivo o broju antralnih folikula u jajnicima.

Iako veća koncentracija AMH pretpostavlja veću uspješnost u postupcima potpomognute oplodnje, potrebno je naglasiti da niske koncentracije ne isključuju mogućnost da žena ostvari trudnoću, jer postoje i drugi čimbenici koji u tome sudjeluju. Cilj je provjera koncentracije AMH radi najpovoljnijeg izbora liječenja u pojedinim slučajevima.

AMH kao pokazatelj patofizioloških procesa u jajnicima

Jedan od najčešćih poremećaja u žena reprodukcijske dobi je sindrom policističnih jajnika (PCOS) koji se susreće u oko 10% slučajeva s nepravilnostima u menstruacijskim ciklusima. Iako postoji širok spektar kliničkih i biokemijskih karakteristika kojima se može dokazati PCOS, ultrazvučni nalaz povećanog broja antralnih folikula u jajnicima praćen je nalazom povećanih koncentracija cirkulirajućih androgena (testosteron, androstendion) i poremećenim odnosom FSH i LH na početku menstruacijskog ciklusa. Kao najvažnija posljedica su anovulacijski, neredoviti ili izostali menstruacijski ciklusi čime je smanjena šansa za početak trudnoće.

Vjerojatni je uzrok narušen biokemijski sustav koji je odgovoran za izdvajanje dominantnog folikula prije ovulacije. Prisutnost brojnih malih antralnih folikula odražava se povećanim koncentracijama AMH i u serumu i u folikularnoj tekućini. Ona je ovisna o broju folikula identificiranih ultrazvukom, koncentraciji testosterona u cirkulaciji, odnosno s težinom kliničke slike u pacijentice. Tijekom liječenja hiperandrogenemija se normalizira, a koncentracije AMH u serumu se neznačajno smanjuju u odnosu na početne.

AMH kao onkološki biljeg

Tumori granuloznih stanica pojavljuju se u 1-2% pacijentica oboljelih od tumora jajnika. Liječenje u pravilu zahtijeva kirurško odstranjenje jajnika, ali je nužan i daljnji nadzor radi ranog prepoznavanja simptoma eventualnog širenja bolesti. Obzirom da tumori granuloznih stanica proizvode hormone, biljezi u cirkulaciji mogu biti estradiol, progesteron, a osobitu kliničku vrijednost imaju AMH i inhibin B. Prisutnost i najmanjih koncentracija AMH u cirkulaciji ovarijektomiranih žena može ukazati na rezidualne stanice tumora, odnosno mogući povratak bolesti.

Referentne vrijednosti (žene reprodukcijske dobi):

 

  • Nemjerljive ili vrlo niske koncentracije: 0.0 – 2.2 pmol/l
  • Smanjena plodnost: 2.2 – 15.7 pmol/
  • Zadovoljavajuća plodnost: 15.7 – 28.6 pmol/l
  • Optimalna plodnost: 28.6 – 48.5 pmol/lPovećane koncentracije: > 48.5 pmol/l


Faktor konverzije za AMH: ng/ml x 7.14 = pmol/l pmol/l = ng/ml x 0.14

 


Dr.sc. Dubravka Tišljarić-Medenjak

Literatura
Visser JA et al. Anti-Műllerian hormone: a new marker for ovarian function. Reproduction (2006) 131:1-9
La Marca A et al. Serum anti-Műllerian hormone througout the human menstrual cycle. Human Reproduction (2006) 21:3103-3107
S et al. Stable serum levels of anti-Műllerian hormone during the menstrual cycle: a prospective study in normo-ovulatory women. Human Reproduction (2007) 22:1837-1840
Wen-Qing L et al. Detection of serum anti-Műllerian hormone during follow-up of patients with ovarian granulosa cell tumor by means of a highly sensitive enzyme-linked immunosorbent assay. J Clin Endocrinol Metab (2000) 85:540-544

  Novosti - Sve