Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Mnogobrojna su opisana i dobro definirana štetna djelovanja antikonvulzivnih lijekova u trudnoći. Cilj istraživanja djelovanja ovih lijekova je određivanje optimalne terapije u trudnica s bolestima koje zahtijevaju primjenu antikonvulziva, pri čemu se to prije svega odnosi na epilepsiju u trudnoći.

Novija istraživanja na životinjama pokazuju da rana primjena phenobarbitala u trudnoći utječe na reprodukcijsku funkciju u potomstva.

U slijedećoj studiji nizozemski znanstvenici iz Amsterdama istraživali su utjecaj prenatalne ekspozicije antikonvulzivnim lijekovima na razvitak humanog genitalnog sustava. Studija je retrospektivnog karaktera, a uspoređivana je učestalost genitalnih anomalija, odnosno genitalna disfunkcija u djece izloženih phenobarbitalu (90 djece), djece izloženih phenobarbitalu i phenytoinu (108 djece), kao i djece iz kontrolne skupine (198 djece).

U skupini djece, koja su za vrijeme trudnoće bila izložena djelovanju antikonvulziva 72 djece je bilo muškog i 75 djece ženskog spola. Ispitivanja su vršena kliničkim praćenjem i intervjuiranjem ove djece u odrasloj dobi od 19 - 35 godina.

U skupini dječaka izloženih djelovanju phenobarbitala najčešći problem je bio izostanak spuštanja testisa koji se javljao pet puta češće nego u kontrolnoj skupini. Ovaj problem je bio prisutan kod čak 15% dječaka izloženih djelovanju phenobarbitala. Daljni medicinski tretman ovog problema bio je potreban kod 24% dječaka koji su već u majčinoj utrobi bili izloženi djelovanju ovog antikonvulziva, kao i kod 11% dječaka iz kontrolne skupine.

Kod djevojčica izloženih djelovanju phenobarbitala u kasnijem životu javljale su se prije svega nepravilnosti u menstruacijskom ciklusu. Bile su prisutne u 30% ovih djevojčica, što je bilo gotovo dvostruko više nego u kontrolnoj skupini djevojčica. Kod ovih djevojčica su se također značajno češće javljale komplikacije u njihovim trudnoćama u kasnijem životu.

Najčešća komplikacija - krvarenje u trudnoći, javljala se čak pet puta češće u djevojčica koje su još intrauterino bile izložene djelovanju phenobarbitala.

Izgleda da prenatalna ekspozicija antikonvulzivnim lijekovima može biti i faktor nastanka "minor" genitalnih anomalija. Također je moguć utjecaj antikonvulzivnih lijekova na kasnije reprodukcijske funkcije u potomstva.


Teratology Sept. 2001; Vol 64 (4): 181-188


dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve