Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Terapija trudnica niskim dozama aspirina kod abnormalnih vrijednosti protoka u arterijama maternice (a.uterina) pri color Doppler pregledu tijekom 2. trimestra trudnoće, može spriječiti pojavu preeklampsije, vodećeg uzroka perinatalnog i maternalnog morbiditeta i mortaliteta. Preeklampsija (povišeni krvni tlak, praćen pojavom bjelančevina u urinu) je vrlo ozbiljno stanje, koje komplicira u prosjeku 2 - 8% svih trudnoća.

Dosadašnja iskustva s preventivnim davanjem aspirina (The Cochrane Lilbrary) ukazuju na redukciju javljanja preeklampsije za nekih 17%, pri čemu je klinički značaj ove terapije upitan, jer je "redukcija rizika mala do umjerena", a relativno veći broj žena (89) treba uzimati aspirin da bi se spriječila pojava samo jednog slučaja preeklampsije.

Studije o efikasnosti color Doppler dijagnostike upravo u predskazivanju arterijskih promjena koje bi mogle voditi nastanku preeklampsije i izdvajanju high-risk trudnica, pokazuju izvrsnu dijagnostičku vrijednost. Koristeći color Doppler kao metodu selekcije trudnica koje bi trebale koristiti aspirin u smislu prevencije preeklampsije broj pacijentica koje bi trebale uzimati lijek da bi se spriječio jedan slučaj preeklampsije smanjuje se na 31.

Istraživači iz Birmingham Women's Hospital u Engleskoj objavljuju krajem studenoga studiju koja je obuhvaćala meta-analizu svih publiciranih radova na temu liječenja preeklampsije aspirinom u periodu između 1966. i 2000. godine. Njihova analiza pokazuje da ukoliko se prije ordiniranja terapije izvrši selekcija visoko rizičnih pacijentica za nastanak preeklampsije uz pomoć color Dopplera, aspirin smanjuje učestalost javljanja preeklampsije za 45%.

Tendencija porasta tjelesne težine djeteta trudnica koje su uzimale aspirin je također vidljiva (u prosjeku porast težine bebe za 82 g). Statistički podaci pokazuju da će pri ovakovom odabiru trudnica, 16 trudnica trebati uzimati aspirin, da bi se spriječio jedan slučaj preeklampsije, što ove podatke čini i klinički, kao i statistički značajnim.

Analizom The Collaborative Low-Dose Aspirin Study in Pregnancy nije nađena povećana učestalost problema očekivanih kod terapije aspirinom: abrupcije posteljice ili produženog krvarenja kod novorođenčeta čije su majke uzimale aspirin, što dodatno čini ovu terapiju sigurnom. Terapija niskom dozom aspirina kod visoko-rizičnih trudnica (patološki Doppler) može uz minimalne troškove donijeti veoma pozitivne rezultate.


Obstet Gynecol 2001 November, Vol 98 (5): 861-866

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve