Datum zadnje izmjene: 01. 02. 2020.

Povišena razina C-reaktivnog proteina (CRP) tijekom prvog tromjesečja trudnoće mogla bi ukazivati na povišeni rizik kasnijeg javljanja gestacijskog dijabetesa – osobitog oblika šećerne bolesti koji se javlja u trudnoći.

Prospektivna studija američkih znanstvenika iz Massachusetts General Hospital u Bostonu pratila je razinu C-reaktivnog proteina - bjelančevine čija razina raste kod upalnih procesa bilo bakterijske ili virusne geneze, kod 43 trudnice koje su u kasnijem tijeku trudnoće razvile gestacijski dijabetes i 94 trudnice čija je razina glukoze ostala u granicama normalnog do kraja trudnoće.

Prosječna razina CRP kod trudnica s gestacijskim dijabetesom iznosila je tijekom prvog tromjesečja 3,1 mg/L i bila značajno viša od prosječne razine CRP u trudnica s normalnim metabolizmom glukoze (2,1 mg/L).

Pri tome su trudnice s najvišim razinama CRP u prvom tromjesečju trudnoće imale više nego trostruko povećani rizik nastanka gestacijskog dijabetesa u odnosu na trudnice s najnižom razinom CRP.

Povezanost između upalnih procesa tijekom prvog tromjesečja trudnoće, prepoznatih kroz povišenu razinu C-reaktivnog proteina i naknadni povišeni rizik javljanja gestacijskog dijabetesa ostao je neovisni rizični čimbenik i nakon korekcije za poznate kofaktore u nastanku gestacijskog dijabetesa kao što su starost i paritet trudnice, pušenje, kao i latinoameričko porijeklo. Tek je indeks tjelesne mase nešto slabio povezanost između CRP i gestacijskog dijabetesa.

Američki znanstvenici ukazuju kako ovi rezultati ne iznenađuju ukoliko se promatraju u svjetlu epidemioloških i patogenetskih sličnosti nastanka gestacijskog i dijabetesa tip 2, pošto su ranije studije već pokazale povezanost povišene razine CRP i kasnijeg nastanka dijabetesa tip 2. Ipak, naglašavaju, još uvijek je rano govoriti o tome kako će mjerenje inflamatornih markera u kliničkoj praksi postati rani indikator određivanja predispozicije nastanka gestacijskog dijabetesa.

 

Diabetes Care 2003; 26:819-824


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve