Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Žene koje su kao bebe "in utero" bile izložene djelovanju sintetskog estrogena dietilstilbestrola (DES) koji je korišten tijekom srednjih 1970-ih godina za prevenciju spontanih pobačaja, imaju povišeni rizik rađanja potomaka s ezofagealnom atrezijom - odsustvom razvitka jednjaka, kao i razvitkom traheoezofagealnih fistula - nepravilnih komunikacija između dušnika i jednjaka, objavili su nizozemski istraživači u znanstvenom časopisu American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Nizozemski znanstvenici iz Erasmus University Medical Center, Rotterdam zabilježili su transgeneracijski učinak izlaganja dietilstilebestrolu u animalnim pokusima. Podatci iz humanih trudnoća nažalost su vrlo oskudni.

U daljnjem istraživanju, znanstvenici su proučavali upitnike koje su popunile osobe izlagane dietilstilbestrolu i bazu podataka koja je uključivala pojavnost ezofagealne atrezije, te traheoezofeagealnih fistula.

Znanstveni tim pronašao je devetoro djece s takovim abnormalnostim, čije su majke bile "in utero" izložene djelovanju DES-a. Ovisno o izvoru podataka, radilo se o 2.4%, 3.1% odnosno 3.4% od ukupnog broja djece s ezofagealnom atrezijom i traheoezofagealnom fistulom, što je predstavljalo statistički značajnu povezanost.

"Unatoč ograničenjima naših nalaza", poglavito glede uzročnosti, znanstvenici podvlače "potrebu za kontinuiranim praćenjem žena i trudnica koje su "in utero" bile izložene DES-u, kao i njihovih potomaka".
 

Am J Obstet Gynecol 2007;197:38.e1-38.e5.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve