Datum zadnje izmjene: 14. 12. 2023.

Izgleda da dojenje osim brojnih drugih povoljnih učinaka, snižava i rizik nastupanja kardiovaskularnih oboljenja u kasnijem životu, rezultat je istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu Lancet.

Tijekom adolescencije, osobe hranjene majčinim mlijekom imaju značajno nižu razinu C-reaktivnog proteina - CRP, kao i LDL/HDL odnos - odnos između lipoproteina niske i visoke gustoće, nego vršnjaci hranjeni umjetnom hranom.

"Nalazi našeg prospektivnog ispitivanja upućuju da prehrana dojenčeta trajno utječe na profil krvnih masnoća - lipoproteina u kasnijem životu, te da dojenje ima izrazito povoljan učinak", navode autori s Instituta za zdravlje djece u Londonu.

Ranija ispitivanja ukazala su da je dojenje povezano s nižim razinama kolesterola tijekom odrasle dobi. Međutim, do sada nisu ispitivani utjecaji različitih vrsta prehrane dojenčeta, kao niti dugotrajni efekti ovisni o načinu prehrane.

Ovo je osobito bilo moguće pratiti jer su svi mali ispitanici bili rođeni prije vremena.

U dva paralelna ispitivanja, praćeno je ukupno 926 djece rođene prije vremena koja su hranjena majčinim mlijekom ili umjetnom hranom. U dobi od 13 - 16 godina, još uvijek je 216 djece bilo dostupno za daljnja ispitivanja.

Osim utjecaja na sniženje razine CRP, kao sniženje odnosa LDL i HDL lipoproteina, izgleda da dojenje također ima vrlo povoljan učinak i na odnos apoB/apoA-1 proteina. Učinak dojenja na ove parametre bio je neovisan o potencijalnim kofaktorima kao i gestaciji.

Na osnovi ovih nalaza, "hipoteza da prehrana dojenčeta igra ključnu ulogu u razvitku kasniji aterosklerotičnih karidovaskularnih bolesti postaje moguća, te bi trebala imati značajan utjecaj na javno zdravstvo i predstavljati osnova za daljnje diskusije", zaključuju autori.
 

Lancet 2004;363:1571-1578.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve