Datum zadnje izmjene: 14. 12. 2023.


Sedam dana doksiciklina može biti bolji način liječenja od jedne doze azitromicina za rektalnu klamidijsku infekciju, pokazuje sustavni pregled i meta-analiza osam opservacijskih studija.

"Napravili smo meta-analizu jer i dalje postoji rasprava o neuspjehu liječenja nakon uporabe jedne doze azitromicina zajedno za urogenitalnu i anorektalnu klamidijsku infekciju ", napisao je za Reuters Health putem e-maila Fabian Yuh Shiong Kong sa Sveučilišta u Melbourneu, Australija.

"Nismo bili iznenađeni rezultatima koji su pokazali smanjenu učinkovitost za azitromicin u liječenju rektalne klamidije, međutim, bili smo zabrinuti zbog nedostatka kvalitetnih epidemioloških dokaza za liječenje rektalnih infekcija", dodao je.

Američke smjernice preporučuju liječenje rektalne klamidije s jednom 1-g dozom azitromicina ili sedam dana (100 mg dva puta dnevno) doksiciklina, a europske i australske smjernice preporučuju tretman od sedam dana doksiciklina.

No, rekao je Kong "Nije bilo nikakvih randomiziranih kontroliranih ispitivanja za rektalnu klamidijsku infekciju."

Kongov tim je pregledao sve studije o liječenju pojedinaca u dobi od 15 godina ili starijih korištenjem 1 g azitromicina kao pojedinačne doze ili 100 mg doksiciklina dva puta dnevno tijekom sedam dana za liječenje rektalne klamidije.

Učinkovitost je 82,9% za azitromicin i 99,6% za doksiciklin, s neznačajnom razlikom od 19,9% u korist doksiciklina (p = 0.101).

"Bitno je ako je doksiciklin doista učinkovitiji od azitromicina," rekao Kong. "lokalne smjernice trebaju slijediti najbolje dostupne dokaze i kliničku praksu.“
"Osim što azitromicin ima prednost u trudnoći (gdje je doksiciklin kontraindiciran posljednjih 18 tjedana trudnoće), liječenje azitromicinom kao tretmanom od jedne doze se bolje sprovodi nego jednotjedno uzimanje doksiciklina", objasnio je Kong.

"Dakle, azitromicin je bolji gdje postoji vjerojatnost za manju suradljivost pacijenta, kao što je, primjerice, u područjima s ograničenim resursima u zemljama u razvoju ili udaljenim mjestima gdje je otežan pristup zdravstvenoj skrbi i lijekovima za liječenje povremenih smetnji. "

Kong je istaknuo da "je uzimanje doksiciklina manje od pet dana umjesto punih sedam dana povezano s devet puta češćim ponovnim pozitivnim rezultatima.“ Nije samo doksiciklin kriv nego i nepridržavanje tertmana liječenja može dovesti do "neuspjeha liječenja."

Prave rezultate bi pokazalo randomizirano kontrolirano ispitivanje, što je upravo ono što Kong i njegov tim planiraju.

Dr. William M. Geisler, sa Sveučilišta Alabama u Birminghamu Odjela za infektivne bolesti je rekao za Reuters Health putem e-maila: "Ja se ne bih oslanjao za sada na te studije jer one nisu kliničke studije (RCT), te većina imaju ograničenja. Mislim da meta-analiza stvara zabrinutost da bi moglo biti razlike u učinkovitosti dvaju tretmana za rektalnu klamidiju, ali dostupni dokazi nisu dovoljni da bismo promijenili način liječenja u ovom trenutku, a to samo dokazuje zašto trebamo kliničke studije o liječenju rektalne klamidije."
 


SOURCE: http://bit.ly/1z3ygbI
J Antimicrob Chemother 2015.

 

Poliklinika Harni

  Novosti - Sve