Datum zadnje izmjene: 14. 12. 2023.


Gotovo više od jedne trećine od 11.000 bolesnica s epitelnim karcinomom jajnika dijagnosticiranim u Kaliforniji od 1994. do 2001. godine je preživjelo najmanje 10 godina nakon dijagnoze, navodi se u studiji objavljenoj u "Journal of Obstetrics and Gynecology".

Ova informacija, iz analize podataka iz Registra za maligna oboljenja Kalifornije, trebao pružiti ženama s dijagnozom raka jajnika neku nadu da njihova prognoza ne mora biti tako strašna.

"Iako je rak jajnika veoma smrtonosan oblik raka, postoji znatna varijabilnost u preživljenju i tu postoji nada. Ima znatan broj žena koje žive dugo vremena nakon dijagnoze", rekla je glavni autorica studije Dr. Rosemary D. Cress, sa Sveučilišta u Kaliforniji, Davis Medical Center, Sacramento.

"Kad pacijentica dobije dijagnozu, ne mora misliti da je odmah dobila smrtnu kaznu", rekla je za Medscape Medical News. "Ne želimo smanjiti ozbiljnost dijagnoze, jer je u našoj studiji 30% živjelo 10 godina ili više, ali 70% nije. Ali to ne smanjuje važnost odlaska k stručnjacima i korištenja najboljeg liječenja."

Dr. Cress i njezin tim su analizirali podatke od 11,541 žena od 1994. do 2001. godine s dijagnozom epitelnog raka jajnika. Ovo je najčešći tip raka jajnika, u stvari, devet od 10 slučajeva raka jajnika su epitelnog porijekla.

Otprilike je jedna četvrtina žena bila mlađa od 50 godina. Većina su bile bjelkinje, ali je bilo i latinskog te azijskog porijekla u skupini studije.

Većina pacijentica je liječena u velikim bolničkim centrima, a 97% je živjelo u urbanom području. Samo je oko jedna petina žena imala prvi stadij bolesti; 67% je imalo stadije III ili IV. Dominantni histološki tip je bio serozan, a zatim endometrioidan, svijetlih stanica i mucinozan.

 

Jedna trećina je živa nakon deset godina

Podaci su pokazali da je 3582 (31%) bolesnica preživjelo više od 10 godina. Dulje preživljenje je bilo povezano s mlađom dobi, ranim stadijem bolesti, niskim gradusom i neseroznom histologijom.

Gotovo polovica od dugoročno preživjelih je bila starosti od 18 do 50 godina.

Nešto veći udio bolesnica koji su preživjele više od 10 godina su imale osobno osiguranje, više pacijentica koje su preživjele najmanje 2 godine su živjele u kvartu s visokim socioekonomskim statusom i više pacijentica koji su preživjele najmanje 2 godine su zbrinute u bolnicama koje su liječile više od 40 pacijentica s rakom jajnika tijekom promatranog razdoblja.

Međutim, bilo je i dugoročnog preživljenja kod visokorizičnih oboljelih žena. Iako je većina dugoročno preživjelih (10 ili više godina) imalo prvi stadij bolesti u vrijeme postavljanja dijagnoze, 32,4% je imalo stadij III ili IV bolesti.

Gradus tumora je također značajno varirao. Većina žena s niskim gradusom karcinoma je preživjelo više od 10 godina i oko 58% dugoročno preživjelih je imalo gradus I ili II. Endometrioidni, karcinom svijetlih stanica i mucinozni karcinom su bili povezani s dugoročnim preživljenjem; međutim, 62,3% bolesnica stadija I / II s gradusom III / IV tumora je preživjelo najmanje 10 godina, a 66,2% bolesnica stadija I / II sa seroznim tipom je preživjelo najmanje 10 godina.

Mlađa dob je bila značajan pozitivan prognostički čimbenik, ali socioekonomski status, osiguranje i veličina bolnice nisu bili značajni, izvijestili su istraživači. "Bili smo iznenađeni činjenicom da je od 3582 dugoročno preživjelih 954 je smatralo da su u visokim riziku od umiranja zbog stadija bolesti, gradusa ili starije dobi prilikom postavljanja dijagnoze", objasnila je Dr. Cress.

"Bilo je nekih žena za koje bi bilo normalno očekivati da će biti visokorizične, a zapravo su preživjele dugo vremena. Mi općenito ne znamo zašto je to tako", izjavila je.

"Ova informacija je važna u savjetovanju bolesnica. Mnoge pacijentice i liječnici znaju da je rak jajnika opasan, ali ne shvaćaju da postoji značajna biološka varijabilnost među pacijenticama. Nije svima jednaka fatalna prognoza", izjavio je koautor Dr.Gary Leiserowitz, profesor ginekološke onkologije i predsjednik UC Davis Department of Obstetrics and Gynecology u Sacramentu.

 


Obstet Gynecol. Published online, 2015.

Poliklinika Harni
  Novosti - Sve