Datum zadnje izmjene: 25. 01. 2020.

U slučajevima muške neplodnosti uslijed teške oligoastenospermije ili neopstrukcijske azoospermije, uspjeh rezultata potpomognute oplodnje može biti poboljšan elektroaktivacijom jajne stanice nakon ICSI ("intracytoplasmic sperm injection") postupka, objavljeno je u znanstvenom časopisu Fertility and Sterility.

Autori istraživanja pozivaju na provođenje daljnjih studija s ciljem ispitivanja kliničkog značenja ovih nalaza i potvrde vrijednosti nove tehnike. 

Istraživanje, provedeno u privatnom centru za potpomognutu oplodnju u Egiptu, obuhvaćalo je 246 ispitanika s kompletnom teratospermijom ili potpuno nepokretnim spermatozoidima. Pripadajuće oocite od partnerica slučajnim odabirom su razvrstane u dvije skupine; kod jedne skupine je učinjena elektroaktivacija, kod druge skupine postupak umjetne oplodnje proveden je bez elektroaktivacije oocite. 

Elektroaktivacija oocite provedena je 30 minuta nakon ICSI postupka, tako što je oocita postavljena između dvije elektrode s administracijom po dva pulsa po 130 volta u trajanju od 50 mikrosekunda. 

Analizom su obuhvaćeni podatci iz 241 ICSI ciklusa. Uspjeh potpomognute oplodnje nakon ICSI postupka je u skupini s elektroaktivacijom oocite iznosio 68%, što je bilo statistički značajno bolje u odnosu na 60% koliko je iznosila uspješnost u skupini bez elektroaktivacije oocite, navode znanstvenici iz egipatskog IVF-ET centra u Kairu. 

Suprotno očekivanju, elektroaktivacija nije imala nikakav učinak na učestalost degeneracije oocita. 

U većini ICSI ciklusa, embriji koji su korišteni za embrio transfer dolazili iz obje skupine, što je vodilo nastanku ukupno 64 trudnoće, odnosno 46,4%. Ukoliko su korišteni samo embriji iz skupine gdje je vršena elektroaktivacija ili samo iz skupine gdje nije vršena elektroaktivacija učestalost trudnoća je iznosila 44%, odnosno 48%. 

Zakazivanje oplodnje jajne stanice nije registrirano niti u jednom od ICSI postupaka s elektroaktivacijom oocite, dok je registrirano u pet ICSI postupka bez elektroaktivacije oocite. 

Spontani pobačaj je nastupio u 5 od 15 ICSI trudnoća s elektroaktivacijom oocite, i bio je znatno viši nego u kontrolnoj skupini (3 od 33 trudnoće). Ovi brojevi su premaleni da bi se mogli izvući zaključci korisni za praksu te autori preporučuju provođenje ispitivanja na većem broju pacijentica s duljim razdobljem praćenja.

 

Fertil Steril 2009;91:133-139.

 


dr. Vesna Harni

  Novosti - Sve