Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Promjene u debljini endometrija tijekom postupka umjetne oplodnje "in vitro fertilization - IVF" određuju i vjerojatnoću nastupanja trudnoće, objavljeno je u znanstvenom časopisu Fertility and Sterility.

"Dobra prognoza se očekuje kod pacijentica s brzim endometrijskim odgovorom", navode istraživači. "Pacijentice sa sporijim endometrijskim odgovorom imaju statistički značajno lošiji ishod trudnoće".

Američki znanstvenici iz Reproductive Medicine Associates of New Jersey, Somerset, istraživali su debljinu endometrija i promjenu endometrijske debljine u odnosu na ishod trudnoće kod 132 pacijentice koje su se podvrgle postupku umjetne oplodnje IVF.

Pacijentice koje su ostvarile trudnoću imale su statistički značajno deblji endometrij mjeren 6. dana od početka stimulacije, kao i na dan primjene hCG injekcije ("štoperica"), te značajniji porast debljine endometrija između početka stimulacije i 6. dana stimulacije, u odnosu na pacijentice koje nisu ostvarile trudnoću, navode istraživači.

Preciznije gledano, kod pacijentica kod kojih je izmjerena debljina endometrija bila manja od 6 mm šesti dan stimulacije registrirana je statistički manja učestalost implantacije u odnosu na pacijentice s većom debljinom endometrija. Manja stopa implantacije uočena je i kod pacijentica kod kojih je debljina endometrija bila ispod 7 mm na dan primjene hCG injekcije, kao i kod pacijentica kod kojih je porast debljine endometrija između početka stimulacije i 6. dana stimulacije bio manji od 3 mm.

Granične vrijednosti debljine endometrija za manju učestalost nastupanja trudnoće bile su slične i iznose 6 mm šestog dana stimulacije, 8 mm na dan primjene hCG injekcije i 2 mm za promjenu debljine endometrija između početka stimulacije i 6. dana stimulacije.

Nisu mogle biti utvrđene granične vrijednosti debljine endometrija pri kojima je dolazilo do spontanog pobačaja, navode znanstvenici.

"Nije nađena statistički značajna razlika u debljini endometrija na početku ciklusa između pacijentica koje su ostvarile trudnoću i onih koje nisu ostale trudne", objašnjavaju autori. "Ovaj nalaz je značajan zbog toga što početna debljina endometrija nije tako važan čimbenik endometrijskog odgovora tijekom rane faze procesa stimulacije ovulacije".

"U istraživanju endometrijskog odgovora nužna su daljnja istraživanja", naglašavaju autori. "Naš znanstveni tim osim toga objavio je i manuskript u kojem je opisana mogućnost "umjetnog" povećanja debljine endometrija, ali i neučinkovitost umjetno izazvanog povećanja debljine endometrija na poboljšanje nastupanja i tijeka trudnoće".

 

Fertil Steril 2007;88:74-81.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve