Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Prehrana temeljena na voću i povrću ima zaštitni učinak i sprječava nastanak endometrioze, dok crveno meso i šunka pospješuju ovaj rizik, rezultati su istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu Human Reproduction.

"Tijekom istraživanja zapazili smo smanjenje relativnog rizika pojavnosti endometrioze za 40% kod žena čija je prehrana obilovala zelenim povrćem i svježim voćem", navode talijanski autori sa Sveučilišta u Milanu. "Kod žena s visokim udjelom govedine, drugog crvenog mesa i šunke, zapažen je porast relativnog rizika javljanja endometrioze za 80 - 100%".

Znanstvenici su pratili navike u prehrani kod 504 pacijentice zaprimljene na ginekološku kliniku radi laparoskopske potvrde endometrioze, te ih uspoređivali s načinom prehrane kod 504 pacijentice zaprimljene zbog drugih stanja.

U ovoj skupini, 31% pacijentica je zaprimljeno zbog povreda, 23% zbog drugih netraumatskih ortopedskih stanja, 12% zbog akutnih bolova u trbuhu i 34% zbog drugih oboljenja. Prosječna starost pacijentica u prvoj skupini je bila 33 godine (između 20 - 65 godina) i 34 godine (između 20 - 61 godina) u kontrolnoj skupini.

Pacijentice su pismenim putem odgovarale na pitanja o načinu prehranu tijekom godinu dana prije prijema na kliniku i koliko su puta tjedno uzimale određene vrste namirnica, uključujući najveće izvore retinoida i karotenoida u talijanskoj kuhinji. Pitanja su obuhvaćala pijenje alkohola i kave.

Usporedbom pacijentica koje su prehranom unosile najmanje i najviše namirnica (donja i gornja trećina unosa) iz određenih skupina, utvrđeno je kako je rizik endometrioze bio niži za 70% kod pacijentica s najvišim unosom zelenog povrća, te za 40% kod pacijentica s najvišim unosom svježeg voća.

Rizik nastanka endometrioze je pri tome bio 100% viši kod pacijentica s najvišim unosom govedine i 80% viši kod pacijentica koje su najviše uzimale šunku.

Endometrioza u ovom istraživanju nije bila statistički značajno povezano s udjelom mlijeka, mrkve, cjelovitih žitarica, sira, iznutrica, ribe, kave, alkohola, margarina, maslaca ili ulja u prehrani.

Ukoliko se ovi nalazi potvrde u prospektivnom istraživanju, znanstvenici navode da bi promjenom prehrane pojavnost endometrioze od 5% u Italiji mogla biti snižena na 3% do 4% što znači 200.000 manje novih slučajeva u Italiji, odnosno 800.000 manje novih slučajeva u Europi.

Ograničenja studije uključuju suženi izbor ispitivanih namirnica, izostanak ispitivanja ukupnog energetskog unosa kao i neke druge mogućnosti i kombinacije kao npr. zajednički zaštitni učinak unosa zelenog povrća, voća i ribe koji ukazuje na višu svijest u odabiru zdrave prehrane općenito. Autori preporučuju daljnja prospektivna istraživanja na ovu vrlo zanimljivu temu.

"Unatočnavedenim ograničenjima, naši rezultati ukazuju na povezanost između načina prehrane i nastanka endometrioze, te potrebitost daljnjih istraživanja ovih čimbenika", zaključuju autori.

"Endometrioza je veoma stresno stanje koje značajno utječe na kvalitetu života mnogih žena i ukoliko postoji mogućnost utjecaja na endometriozu promjenom prehrane, od vitalnog značenje je istražiti koje vrste namirnica ovaj rizik povećavaju a koje ga smanjuju".
 

Hum Reprod. 2004;19:1755-1759


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve