Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Aktualna analiza podataka iz registra Europskih zemalja ne podržava ranije tvrdnje da se uz uporabu antiepileptika lamotrigina (monoterapija) češće javljaju fetalne malformacije tipa rascjepa lica i anomalije stopala (pes ekvinovarus), što je suprotno ranijim istraživanjama o djelovanju antiepileptičkih lijekova.

Autorica Dr. Helen Dolk, profesorica epidemiologije i pročelnica centra za maternalna, fetalna i dječija istraživanja na Sveučilištu Ulster, Coleraine, Sjeverna Irska, i kolege su analizirali podatke iz 10.1 milijun porođaja u kojima su djeca bila izložena antiepileptičkim lijekovima uključivo lamotrigin (Lamictal) kao monoterapija (jedini lijek), tijekom prvog tromjesečja trudnoće u vremenskom razdoblju između 1995. i 2011. godine.

Porođaji su registrirani u 21 registru iz 16 Europskih zemalja. Primarni cilj bio je ustvrditi učestalost velikih prirođenih defekata, kao i specifičnih anomalija kao što su lični rascjep i pes ekvinovarus.

Analiza slučajeva kongenitalnih malformacijama među trudnicama koje su koristile bilo koji antiepileptik je otkrila da je 12% svih trudnica koje koriste antiepileptike u trudnoći na monoterapiji lamotriginom, a dodatnih 7% trudnica koristi lamotrigin kao dio politerapije.

Sveukupno, 77.1% trudnica koje su uzimale samo lamotrigin, imale su dijagnozu epilepsije. Udio monoterapije lamotriginom je rastao tijekom razdoblja istraživanja, što se vjerojatno temeljilo na zamjeni tradicionalnog lijeka – valproične kiseline drugim antiepileptikom u trudnoći, jer se uporaba valproične kiseline vezuje za tratogeni učinak.

Sveukupno je registrirano 147 beba s kongenitalnim malformacijama iz trudnoća u kojima je korišten lamotrigin kao monoterapija, a koje nisu bile vezane za kromosomske nepravilnosti. Vjerojatnost nastanak ličnog rascjepa pri uzimanju monoterapije lamotriginom iznosila je 1.31 (0.73 – 2.33). Temeljeno na ovim podatcima, autori su procijenili da se uz monoterapiju lamtriginom lični rascjep javlja u 1 od 550 izloženih beba.

Vjerojatnost da će nastati pes ekvinoarus kod djece čije su majke bile tijekom trudnoće na monoterapiji lamotriginom iznosila je 1.83 (1.01 – 3.31). Premda ovaj rezultat posjeduje statističku značajnost prekomjerne pojave ove anomalije stopala na monoterapiji lamotriginiom u razdoblju između 1995 do 2005. godine, autori nisu mogli potvrditi ovu značajnost u populaciji od 6.3 milijuna poroda između 2005. – 2011. godine (omjer vjerojatnosti 1.43).

Nije postojala statistički značajna razlika u riziku nastanka bilo koje druge kongenitalne malformacije povezane s monoterapijom lamotriginom, naveli su znanstvenici.

Autori su naveli da su njihovi rezultati sukladni onima iz nekoliko ranijih istraživanja koja nisu otkrila porast rascjepa usne/čeljusti/nepca/lica kod djece izložene monoterapiji lamotriginom u prenatalnom životu. Pored toga, unatoč ranijim sugestijama o povišenom riziku javljanja određenih anomalija stopala (pes ekvinovarus), ne postoji statistički neovisna evidencija o većoj učestalosti ove anomalije ako se uzima lamotrigin kao monoterapija u trudnoći.

 

Neurology. 2016. doi: 10.1212/WNL.0000000000002540Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve