Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Stopa fetalnog alkoholnog spektra poremećaja (FASD) među djecom prvih razreda, u reprezentativnom uzorku u zajednici srednje klase u središnjezapadnom dijelu, je znatno veća nego u većini prethodnih procjena u općoj populaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi i Kanadi, pokazuju rezultati studije objavljene u 'Pediatrics'.

Koristeći tri tehnike za procjenu prevalencije, istražitelji su utvrdili da šestoro do devetero djece na 1,000 ima fetalni alkoholni sindrom u ovoj skupini školske djece, a 11 do 17 na 1,000 djece ima djelomični fetalni alkoholni sindrom. Ukupna stopa prevalencije za FASD je 24 do 48 djece na 1,000, napisali su Philip A. May, doktor medicine, iz Odjela za prehranu, Gillings School of Global Public Health, Nutrition Research Institute, University of North Carolina, Chapel Hill, i kolege. Napomenuli su da su ove procjene znatno veće nego većina procjena za opću populaciju u Sjedinjenim Američkim Državama. Na primjer, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i Institut za medicinu su procijenili da je stopa od 0,2 do 1,5 posto na 1,000 djece za fetalni alkoholni sindrom .

U studiji je FASD uključio četiri dijagnoze: fetalni alkoholni sindrom, djelomični fetalni alkoholni sindrom, neurorazvojni poremećaj vezani uz alkohol te malformacije ploda vezane uz alkohol.

Prethodne studije procjena učestalosti FASD-a u općoj populaciji SAD-a su se u velikoj mjeri oslanjale na pasivne metode pa se smatra da je ovaj pasivni način potcijenio stope FASD-a.

Za ovu studiju su istraživači odlučili u studiji koristiti aktivne metode na temelju uspjeha tih metoda za određivanje minimalne učestalosti FASD u zemljama poput Italije, Hrvatske i Južne Afrike.

Istraživanje je obuhvatilo skupinu prvoškolaca upisanih u javne i privatne škole u reprezentativnom srednjezapadnom gradu. Od 2033 djece u 32 škole uključenih u studiju, 70,5% je dalo pristanak za sudjelovanje. Izuzeta su mala djece (tj. ona od 25. percentile ili niže za visinu, težinu i opseg glave) i nasumično su odabrani kandidati za kontrolnu skupinu. Metode su uključivale mjerenje fizičkog rasta, razvoja, dismorfologije, kognitivnih sposobnosti i ponašanja. Istražitelji su također razgovarali sa majkama djece kako bi se utvrdio rizik sa strane majki.

Studija je pokazala da je ukupni dismorfološki rezultat znatno drugačiji kod fetalnog alkoholnog sindroma u odnosu na djelomični fetalni alkoholni sindrom te fetalni alkoholni sindrom i djelomični fetalni alkoholni sindrom u odnosu na kontrolne pacijente. Djeca sa FADS su lakša, manjeg rasta i imaju manje glave nego ostala djeca. Djeca s dijagnozom FASD su imala znatno lošije rezultate na kognitivnim i bihevioralnim testovima i mjerenjima.

Od četiri dijagnostičke skupine nije bilo moguće jasno razlučiti djecu s neurorazvojnim poremećajima vezanim uz alkohol od iz drugih sudionika.

"Djeca koja imaju FASD, pogotovo ona koja imaju fetalni alkoholni sindrom i djelomični fetalni alkoholni sindrom se mogu lako identificirati unutar školske populacije u Sjedinjenim Američkim Državama", zaključuju autori.

Kada se gleda na majčine faktore rizika, studija je pokazala da su kasno prepoznavanje u trudnoći, količina alkohola koja se uzima 3 mjeseca prije trudnoće i količina alkohola koju su naveli očevi djece imali najveću prediktivnu vrijednost u dijagnosticiranju poremećaja kod djeteta.

Znanstvenici su imali na umu nekoliko ograničenja studije koje se odnose na to da su bili u mogućnosti testirati samo 65% djece i da je samo 53% od svih majki pristalo na razgovor.

 

 

Pediatrics, 2014; 134: 855-866.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve