Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.

Novo istraživanje pokazuje da potomci žena s hipotireozom u trudnoći imaju znatno veći rizik za razvoj shizofrenije, što je rizik na koji se može utjecati u razvoju bolesti. Istraživači su otkrili da su djeca rođena od žena s hipotiroksinemijom tijekom trudnoće imala 75% veći rizik za razvoj shizofrenije, što je ostalo značajno i nakon uzimanja u obzir poznatih faktora rizika za bolest. Glavni autor studije Dr. David Gyllenberg iz Odjela za dječju psihijatriju Sveučilišta u Helsinkiju i Sveučilišne centralne bolnice, Finska, je naveo u priopćenju da su rezultati povezani s "mnogo literature o majčinoj hipotiroksinemiji tijekom trudnoće koja u konačnici mijenja razvoj mozga kod potomaka."

"Nadam se da ovaj rad može potaknuti buduća istraživanja na životinjama koja se bave molekularnim i staničnim devijacijam relevantnim za shizofreniju", dodao je.

Mogući mehanizmi

Prethodna istraživanja su pokazala da nedostatak štitnjače u ranoj rudnoći mijenja razvoj mozga i da je shizofrenija povezana s prenatalnim oštećenjima mozga. Istraživači su ispitivali da li je nedostatak majčine štitnjače od početka do sredine trudnoće povezan sa shizofrenijom kod potomaka. Koristili su podatke iz Finske Prenatalne Studije o shizofreniji, velikoj case-control studiji s arhiviranim serumima majki uzetim u prvom ili drugom tromjesečju kod više od 1 milijun trudnoća u Finskoj od 1983.godine. Istraživači su također koristi Finski bolnički i ambulantni registar otpusta da bi identificirali slučajeve shizofrenije ili shizoafektivnog poremećaja dijagnosticiranih prije 2009. godine, s maksimalnom dobi bolesnika od 29 godina.

Odabrali su 903 para slučajeva shizofrenije i kontrolnih zdravih kod koji su im bili dostupne vrijednosti slobodnog tiroksina (FT4) i hormona TSH. Analiza je pokazala da je udio sudionika s majčinim hipotiroksinemijom, definiran kao fT4 <10. percentile i normalan TSH, bio 11,8% kod slučajeva shizofrenije vs 8,6% u kontrolnoj skupini, uz omjer rizika od 1,75. Kod redefiniranja hipotiroksinemije kao fT4 <5. percentile i uredan TSH, udio osoba s majčinom hipotiroksinemijom je bio 6,6% među slučajevima i 5,0% među kontrolama, uz omjer rizika od 1,62.

Razmatrajući razinu fT4 kod majki kao kontinuiranu varijablu, istraživači su otkrili da je rizik od shizofrenije značajno smanjen za svaku log-jedinicu porasta majčinog fT4, uz omjer rizika od 0,54, dok takav odnos nisu uočili u odnosu na TSH. Povezanost između majčinske hipotiroksinemije i shizofrenije kod potomaka je ostala značajna nakon prilagodbe psihijatrijske povijesti majke, pokrajini rođenja i pušenja tijekom trudnoće, uz omjer rizika od 1,70.

"Jedno od mogućih objašnjenja za povezanost između majčine hipotiroksinemije i shizofrenije je da hipotiroksinemija doprinosi izmijenjenoj ekspresiji gena fetusa, što nepovoljno utječe na fetalni razvoj mozga", napisali su istraživači.

 

Biol Psychiatry. 2016;79:950-951, 962-970.

  Novosti - Sve