Datum zadnje izmjene: 14. 12. 2023.


Zabrinutost da žene s autoimunom bolesti mogu stvoriti predispoziciju za nastanak drugog autoimunog poremećaja ako su izložene cjepivu protiv humanog papiloma virusa (HPV) je neosnovana, jer djevojke i žene koje prime cjepivo imaju zapravo nešto manju vjerojatnost za isto, pokazalo je veliko populacijsko istraživanje.

"Pretpostavka je bila da, slično kao kod virusnih infekcija, cjepivo može djelovati kao okidač autoimune bolesti", komentar je glavni autor Olof Grönlund, doktorant Instituta Karolinska u Stockholmu, Švedska.

"No međutim, naše istraživanje nije uočilo povećani rizik od novog nastupa autoimune bolesti kod djevojaka i žena s već postojećim autoimunim bolestima nakon qHPV [četverovalentno HPV cjepivo] cijepljenja," navode autori.

"Naši rezultati mogu biti značajni za kliničare i osiguravajuće kuće s obzirom na sigurnost cijepljenja u ovoj populaciji", komentar je istraživača. Studija je objavljena u internetskom izdanju časopisa "Journal of Internal Medicine".

Opservacijska, kohortna studija koja se temeljila na podatcima iz registra obuhvatila je sve djevojke i žene u dobi između 10 i 30 godina, s dijagnozom barem jedne autoimune bolesti, koje su živjele u Švedskoj između listopada 2006. i prosinca 2012. godine.

Od ove velike skupine, najmanje 70,265 djevojaka i žena su imale najmanje 1 od 49 predefiniranih autoimunih bolesti i bili su uključeni u studijskuu skupini.

Pacijentice su primile ili qHPV cjepivo (Gardasil, Sanofi Pasteur, MSD, SNC) ili dvovalentno HPV cjepivo (Cervarix, GlaxoSmithKline Biologicals). Sveukupno je 63% ispitanica u potputnosti dovršilo dijepljenja, a više od četvrtine pacijentica su primile dvije doze.

Sudionici kontrolne skupine su bile žene koje se nisu primili nikakvo HPV cjepivo. Ova kohorta je obuhvaćala 245,807 osoba/godina praćenja tijekom provođenja studije.

Žene koje su bile izložene barem jednoj dozi qHPV cjepiva pridonijele su 7,848 osoba/godina praćenja u predefiniranom razdoblju rizika do 180 dana po primitku bilo koje doze qHPV cjepiva.

U ovoj skupini žena koje su bile izložene cjepivu, dokumentirana su 124 slučaja novo nastalih autoimunih bolesti tijekom razdoblja od 180 dana rizika, po stopi od 15,8 novih događaja na 1,000 osoba/godina.

Za usporedbu, stopa novih dijagnoza autoimunih bolesti među necijepljenim ženama iznosila je 22,1 nove dijagnoze na 1,000 osoba/godina.

Nakon prilagodbe za niz konfuznih varijabli, nađena je 23% manja stopa novo nastalih autoimunih bolesti u skupini žena izloženih cjepivu u usporedbi s ženama koje nisu cijepljenje, pri čemu ova razlika nije bila statistički značajna.

"Naši rezultati pdoržavaju postojeće dokaze o sigurnosti qHPV cjepiva i daju informacije za one koji razmišljaju o qHPV cijepljenju iz ove osjetljive populacije", dodao je.

 

J Intern Med. Published online, 2016.Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve