Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.


Žene koje koriste hormonsko liječenje u menopauzi (HNL), kao i one kod kojih menopauza kasno nastupa, imaju povećani rizik od bazocelularnog karcinoma, pokazuju nova otkrića.

"Iako je karcinom bazalnih stanica rijetko fatalan, to ne doprinosi znatnom morbiditetu i zdravstvenim troškovima, ako to nije ranije otkriveno," izjavila je Dr. Elizabeth Cahoon iz Nacionalnog instituta za rak u Bethesdi, Maryland. "Žene koje koriste fotoosjetljive lijekove, kao što je hormonsko nadomjesno liječenje, može biti potreban češća probir na rak."

Istražitelji su prvo prepoznali da oralni kontraceptivi mogu povećati osjetljivost na sunce tijekom 1960-ih, navela je Dr. Cahoon i njezin tim u izvješću, objavljenom u internetskom izdanju časopisa 'Journal of Clinical Oncology'. Zbog egzogenih estrogens koža bi postajal osjetljivija na učinke ultraljubičastog zračenja, dodali su, pa mogu povećati fotokarcinogenezu.

U analizi učinaka reproduktivnih čimbenika i egzogene uporabe estrogena na rizik nastanka bazocelularnog karcinoma kože, Dr. Cahoon i njezin tim pregledali su podataka iz Američke radiološko-tehnološke studije koja je obuhvatila 46,100 bijelih žena koje nisu imali povijest raka na početku. Tijekom praćenja, koja je trajala do 10 godina, 1.730 žena su dobile bazocelularni karcinom kože.

Žene koje su ušle u prirodnu menopauzu s 55 ili kasnije imale su 50% veći rizik ovog karcinoma kože nego žene čiji je menopauza prirodno nastupila u dobi između 50 do 54 godina, otkrili su istraživači. Niti jedan od drugih reproduktivnih čimbenika koji su proučavani, kao što su dob pri prvoj menstruaciji ili paritet, nisu bili povezani s bazocelularnim karcinom kože.

Žene koje su ikada koristili HNL bile su također izložene većem riziku (omjer rizika 1,16). Rizik je postojao u žena koje su koristile samo estrogen, kao i onih koje su koristile kombinaciju estrogena i progestina. Međutim, rizik povezan s uzimanjem HNL bio je niži za žene koje su imale histerektomiju.

Što je žena duže koristila HNL, rizik od bazocelularnog karcinoma kože se više povećavao. Žene koje s ukoristile HNL 10 godina ili više imale su gotovo dvostruko veći rizik od bazocelularnog karcinoma kože u usporedbi sa ženama koje nikad nisu koristile HNL.

"Jedna stvar koju smo pronašli je se rizik počeo povećavati vrlo rano u smislu trajanja uporabe," rekla je Dr. Cahoon. Nakon godinu dana uzimanja HNL, objasnila je, rizik bazocelularnog karcinoma kože je već bio značajno veći.

"The frequency of skin checks (for skin cancer) varies between women, the recommendation would vary based on your personal risk factors," she added. "This could be another potential risk factor to add to the list to think about how often that screening is done."
"Učestalost probira za rak kože varira između žena, preporuka bi bila razlikovanje žena ovisno o osobnim čimbenicima rizika", dodala je. "Još jedan potencijalni faktor rizika za dodavanje na popis razmišljanjao tome bio bi i koliko često provoditi ovaj probir."


 

SOURCE: http://bit.ly/1HtxQ3V
J Clin Oncol 2015.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve