Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


Genotipizacija humanog papiloma virusa i izolacija tipovaa 16 i 18 može biti korisna u trijaži žena s cervikalnom intraepitelnom lezijom niskog stupnja, pokazuju rezultati sustavnog pregleda i meta-analize. Testiranje na HPV visokog rizika je predloženo kao alternativa ponavljanju PAPA testa u praćenju žena sa atipičnim skvamoznim stanicama neodređenog značenja (ASC-US) ili pločastim intraepitelnim lezijama niskog stupnja (LSIL), jer ima veću osjetljivost i sličnu specifičnost u identificiranju cervikalne prekanceroze.

Većina žena s LSIL ima pozitivan test na HPV, pa bi uporaba skupnog testa u trijaži žena za kolposkopiju ili ponovno ponavljanje testiranja bilo neučinkovito i skupo. Dr. Marc Arbyn iz belgijskog Centra za karcinome Znanstvenog zavoda za javno zdravstvo, Brussels, i kolege su napravili sustavni pregled i meta-analizu 24 studija koje su uključivale 8,507 žena s ASC-US i 5,284 žena s LSIL za procjenu efikasnosti genotipizacije HPV tipova 16 i 18 u trijaže tih pacijentica. Genotipizacija na HPV 16/18 je identificirala 70.7% cervikalnih intraepitelnih lezija visokog stupnja ("CIN3+") kod žena s ASC-US-om i 70,0% žena s LSIL, napisano je u internetskom izvješću, objavljenom u znanstvenom časopisu 'Annals of Internal Medicine'.

HPV genotipizacija 16/18 je bila manje osjetljiva za lezije tipa CIN 2 ili više (CIN2 +) nego za CIN3 + i bila je u stanju isključiti CIN2 + sa specifičnosti 82,9% kod žena s ASC-US-om i 76,3% kod onih s LSIL-om. HPV genotipizacija 16/18 je bila znatno manje osjetljiva od skupnog HPV testa u detekciji CIN3 +, dok je njena specifičnost za isključenje CIN2 + bila znatno viša od hrHPV testiranja. Prosječan rizik za CIN3 + je bio 17% i 19% kod HPV 16/18-pozitivnih žena s ASC-US-om i LSIL te je bio 5% kod hrHPV-pozitivnih a HPV 16/18-negativnih žena bilo s ASC-US-om ili LSIL-om.

Kako koristiti HPV 16/18 genotipizaciju ovisi o lokalnim preporukama. "Prema europskim smjernicama, rizik za CIN3 + i veći od 10% se smatra pragom za upućivanje žene na kolposkopiju", navode istraživači. "U SAD-u, taj prag je od 5,2%; daljnji testovi se preporučuju 6 do 12 mjeseci kasnije ako je rizik za CIN3 + 2,6% do 5,2%, a testiranje u dužim intervalima se preporučuje ako je rizik manji od 2,6% ". "Žene s ASC-US ili LSIL koji su hrHPV-pozitivne ali HPV 16/18-negativne imaju rizik za CIN3 + oko 5%, što bi se po smjernicama u SAD-u klasificiralo kao granični rizik", objašnjavaju.

"To znači da su i neposredno upućivanje na kolposkopiju i ponovno testiranje moguće opcije, bez jasnog izbora. Korist genotipizacije je očitija u europskom okruženju, gdje bi moglo biti predloženo ponovno testiranje kod žena s manjim citološkim abnormalnostima koje imaju HPV visokog rizika osim tipa HPV 16 i 18." "Žene pozitivne na HPV-16 i -18 imaju visoki rizik i trebaju biti upućene na kolposkopiju", zaključili su.IZVOR: http://bit.ly/2f4QfPN

Ann Intern Med 2016.

 

  Novosti - Sve