Datum zadnje izmjene: 13. 01. 2020.


Ekspozicija eksplantata ljudskih fetalnih jajnika ibuprofenom u kratkom vremenskom periodu je povezana s naglim smanjenjem broja zametnih stanica, prema izvješću objavljenom u Human Reproduction. Ako rezultati odražavaju ono što se događa u maternici, tada žene koje uzimaju ibuprofen u ranoj trudnoći mogu roditi kćeri s nedovoljnom rezervom jajnika i smanjenom plodnošću.

Više od četvrtine trudnica uzima ibuprofen, čineći taj lijek drugim najčešće korištenim lijekom za ublažavanje boli nakon acetaminofena. Preporučuje se trudnicama da izbjegavaju lijek nakon 24. tjedna zbog povezanih bubrežnih i kardiopulmonalnih malformacija, ali preporuke su manje jasne za ranu trudnoću.

"U ljudskom fetalnom jajniku, naši 'ex vivo' podaci otkrivaju da ibuprofen masovno utječe na održivost linije zametnih stanica", napisali su u novom izvješću dr. sc. Sabrina Leverrier-Penna iz Instituta za istraživanje u zdravstvu, okolišu i radu u Rennesu u Francuskoj, i kolege.

"Pronašli smo manje stanica koje rastu i dijele se, više stanica koje umiru i dramatičan gubitak broja zametnih stanica, bez obzira na gestacijsku dob fetusa", izjavila je glavna autorica Séverine Mazaud-Guittot, dr. sc. Smrt stanica je postala očigledna već dva dana nakon početnog izlaganja i čini se da postoji trajni učinak. "Pet dana nakon uzimanja ibuprofena, ovi štetni učinci ibuprofena nisu bili potpuno nestali", dodala je.

Rezultati ukazuju na "zabrinutost zbog potrošnje ibuprofena u trudnica tijekom perioda organogeneze jajnika fetusa i naknadnog rizika za uspostavljanje folikularne pričuve", napisali su znanstvenici.

Dodali su da izloženost ibuprofenu utječe na proliferaciju i održivost stanica jajnika. "Potrebni su daljnji pokusi za ispitivanje finih molekularnih mehanizama djelovanja ibuprofena na humani fetalni jajnik", napominju.

Još jedan stručni dokaz koji traži više istraživanja. "Prerano je zaključiti da postoji dovoljno dokaza za prestanak uzimanja ibuprofena u trudnoći na temelju ovog izvješća", izjavio je dr. James Segars, direktor Odsjeka za reproduktivnu znanost i istraživanje zdravlja žena i profesor u Odjelu Johns Hopkins Ginekologija i opstetricija, Baltimore, Maryland.

Glavno ograničenje studije, rekao je dr. Segars, je da 'ex vivo' model ne zamjenjuje u potpunosti arhitekturu tkiva in vivo. Osim toga, rigiditet tkiva oko zametnih stanica in vivo doprinosi njihovom preživljavanju; zbog manje rigidnosti u eksplantatu je gubitak zametnih stanica veći. Stanice su oskudne, osjetljive zbog velike veličine i činjenice da proliferiraju, a može ih ubiti jači toksični inzult. "

 

 

Eksplozivna izlaganja

Tijekom prvog tromjesečja kompleksno djelovanje stanične mitoze, diferencijacije i apoptoze (također poznate kao programirana stanična smrt) oblikuje folikule sazrijevajućeg jajnika, s najviše 6 do 7 milijuna oocita prisutnih između gestacijskih tjedana 16 i 20, a zatim s vremenom do rođenja oko 1 do 2 milijuna jajnih stanica. Smanjena rezerva jajnika pri rođenju može utjecati na subfertilnost u odrasloj dobi.

Ibuprofen bi mogao ometati razvojnu dinamiku jajnika kroz metabolizam prostaglandina. Specifično, lijek blokira ciklooksigenazu 1, smanjujući sintezu prostaglandina E2, čime se smanjuje ekspresija gena koji potiču preživljavanje oocita. Drugim riječima, lijek protiv bolova može pomaknuti ravnotežu tako da apoptoza uništi previše oocita. Ista istraživačka skupina je pokazala prošle godine da ibuprofen također narušava razvoj ljudskog fetusa.

Za sadašnju studiju, istraživači su uzgojili 185 fetalnih jajnika iz zdravih trudnoća zakonski prekinutih u 7 do 12 razvojnih tjedana i izrezali svaki organ na dva ili tri dijela od 1 mm3.

Uzorci fetusa mlađih od 10 tjedana su bili podijeljeni; jedan komad je bio izložen ibuprofenu, a drugi dimetil sulfoksidu (inertna kontrola). Uzorci starijih fetusa su podijeljeni na četiri komada, s jednim koji je služio kao kontrola, a ostala tri dijela su bila izložena povećanoj dozi ibuprofena (10 i 100 μM) na 2, 4 ili 7 dana. Terapijski raspon plazme lijeka je bio 10 do 200 μM. Autori su potvrdili da ibuprofen prelazi placentu i mjerili razinu lijeka u krvi pupkovine.

Učinci na eksplantate su bili dramatični: znatno smanjeni broj zametnih stanica, manje stanica koje su se dijelile i povećana apoptoza, za sve ispitivane gestacijske dobi. Čak i pri najnižoj koncentraciji ibuprofena, apoptoza je porasla nakon samo 2 dana izloženosti lijeku. Apoptoza se nije povećavala u kontrolnim eksplantatima.

Razine prostaglandina E2 su pale za 66,3% nakon jednog dana izlaganja ibuprofenu pri 10 μM za eksplantate fetusa od 7 do 12 tjedana.

U eksplantatima izloženim inertnoj kontroli, broj stanica zametaka se povećao u jajnicima od 2,6 x 105 u 7 tjedana do 1,3 x 106 pri 12 tjedana. U jajnicima izloženim 10 μM ibuprofena tijekom 7 dana ukupan broj stanica jajnika se smanjio za oko 50%. U međuvremenu su kod iste doze lijeka istraživači primijetili "značajnu nakupinu mrtvih stanica" koja se povećala za 85% sa 7 tjedana i za 170% s 8 do 12 tjedana, što je bilo intenzivnije u starijim eksplantatima. Sve testirane doze ibuprofena su smanjile populaciju zametnih stanica najmanje 30%.

Kvantitativna lančana reakcija polimeraze je otkrila povećanu aktivnost gena koji promiču apoptozu i inhibiraju diobu stanica.

Istraživači su koristili protočnu citometriju i imunohistokemiju za brojanje zametnih stanica i klasificirali ih kao mitotički ili apoptotički. Enzimski vezani imunosorbentni test je mjerio prostaglandine, a kvantitativna lančana reakcija polimeraze je pratila ekspresiju gena koji ukazuju na staničnu smrt, diferencijaciju i podjelu.

 

 

 

Human Repro. Objavljeno online, 2018.g.


:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
 

  Novosti - Sve