Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Uporaba monoklonskih protutijela usmjerenih na antigen CA 125, često inducira široki imuni odgovor koji korelira s produljenim preživljavanjem kod pacijentica s recidivirajućim rakom jajnika.

MAb-B43.13 (OvaRex Mab, oregovomab, AltaRex Corp., Edmonton, Alberta, Canada) je imunoglobulin G-1 goveđeg porijekla usmjeren na CA125 antigen.

Produljeno preživljavanje je zapravo neočekivani ishod uporabe ovog protutijela u dijagnostici pojave recidiva kod pacijentica s rakom jajnika.

Znanstvenici iz Städtische Kliniken u Frankfurtu, koristili su MAb-B43.13 obilježen tehnecijem Tc-99 kod 44 pacijentice u razdoblju između 1989. i 1996. godine.

Sve pacijentice su prethodno liječene kirurški, te su prošle i do 5 kemoterapijskih tretmana, a prosječna razina CA125 u krvi ovih pacijentica je iznosila 316 U/ml, što je upućivalo na lošiju prognozu.

U okviru ovog istraživanja primjenjivano je do ukupno sedam intravenoznih injekcija s 2 mg protutijela.

Više od polovice pacijentica preživjele su više od godinu dana nakon prve doze protutijela, a više od trećine pacijentica je živjelo dulje od 2 godine nakon prve injekcije. Šest pacijentica je još uvijek na životu, pri čemu je od prve doze protutijela prošlo od četiri do 7,5 godina.

Autori navode da je obično potrebno više injekcija kako bi se potaknuo snažan imunološki odgovor. Kod pacijentica koje su najmanje tri puta dobile protutijela i sa snažnim imunološkim odgovorom, ovaj učinak se održavao i dulje od godinu dana.

Primjena imunoterapije u liječenju recidivirajućeg raka jajnika je sigurna metoda, bez značajnih neželjenih i štetnih učinaka. Otuda je primjena MAb-B43.13 protutijela značajan dodatak suvremenim terapijskim opcijama u liječenju raka jajnika.

 

Am J Obstet Gynecol 2003; 189: 28-36


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve