Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Poznato je da je humani papilomavirus (HPV) češći u žena koje imaju spontane pobačaje nego u žena s elektivnim dovršenjem trudnoće. Nedavno je potvrđeno da je infekcija posteljice uzrokovana HPV-om povezana sa spontanim prijevremenim porođajima. U ovom istraživanju provedenom u Koreji, ispitivala se prevalencija infekcije HPV u trudnih žena i povezanost s lošim ishodom trudnoće.

Studija je provedena kao presječno istraživanje 311 žena koje su rodile u Medicinskom centru Sveučilišta Koreja između veljače 2010. i siječnja 2011. godine i bile na kontrolnom pregledu 6 tjedana nakon porođaja. Bilo je 45 prijevremenih porođaja, 50 slučajeva prijevremenog prsnuća plodovih ovoja (PROM), 21 preeklampsija i 8 gestacijskih dijabetesa. Za otkrivanje infekcije HPV-om korišten je Hybrid Capture II system učinjen nakon 6 tjedana od porođaja.

Prevalencija HPV-HR bio je 14.1%. Žene koje su imale infekciju HPV-HR imale su češće prijevremeno pucanje plodovih ovoja (OR, 2.380; 95% CI, 1.103–5.134), Prevalencija prijevremenog porođaja, preeklampsije i gestacijskog dijabetesa nije se razlikovala među grupama. U istraživanju je uočena visoka prevalencija infekcije HPV-HR u trudnica i povezanost infekcije s PROM u terminu. Nastavkom istraživanja trebalo bi odrediti mehanizme kojima HPV potiče PROM.

Rak vrata maternice u Koreji je peti najčešći karcinom u žena i čini 9.7% malignoma. Ako se u statistiku ubroji i karcinom in situ, tada je ovaj rak drugi najčešći tumor u žena. Humani papilomavirus (HPV) je mali DNA virus i glavni je uzrok nastanka raka vrata maternice. Trudnoća je nezavisni rizični čimbenik za HPV-HR infekciju. Iako za sada nemamo dovoljno podataka o povezanosti HPV i ishoda trudnoće, primijetilo se da je HPV češći u spontanim pobačajima nego u elektivno dovršenim trudnoćama, a u novije vrijeme i da je infekcija posteljice s HPV-om povezana sa spontanim prijevremenim porođajima.

Korišten je Hybrid Capture II system (Digene Diagnostics Inc., Gaithersburg, MD, USA) za otkrivanje HR-HPV infekcije (tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68) za uzimanje cervikalnog obriska. Prikupljeni su podaci o dobi, paritetu, broju pobačaja, težini i visini trudnice, gestacijskoj dobi u vrijeme porođaja, bodovima po Apgarovoj, pušenju, težini novorođenčeta, anamnezi prijevremenog rađanja i prsnuća ovoja, načinu porođaja i indeksu tjelesne mase.

Prijevremeni porođaj definiran je kao porod prije navršenih 37 tjedana gestacije. PROM je prsnuće vodenjaka bilo kada tijekom trudnoće prije pojave trudova.

Preeklampsija je dijagnosticirana ako je krvni tlak u trudnice bio jednak ili veći od 140/90 mmHg u dva nezavisna mjerenja u razmaku od najmanje 6 sati, a nakon 20. tjedna trudnoće, bez ranije anamneze hipertenzije ili ako su imale proteinuriju (≥ 300 mg bjelančevina u urinu tijekom 24 sata ili ≥ 1+ na test trakici). Gestacijski dijabetes melitus dijagnosticiran je prema kriterijima Američkog udruženja za dijebetes (the American Diabetes Association, ADA)

HR-HPV infekcija bila je prisutna u 14.1% ispitanica. Nije bilo signifikantne razlike po dobi, BMI, paritetu, broju pobačaja, gestacijskoj dobi u vrijeme porođaja, načinu dovršenja porođaja, niti u porođajnoj težini između dvije skupine ispitanica.

Tablica 1. Obilježja sudionica prema prisutnosti ili odsutnosti HPV-HR infekcije
HPV-HR infekcija p-Value
Negativan (N = 267) Pozitivan (N = 44)
Dob (godine) 31.23 ± 4.02 30.43 ± 4.82 0.304
Paritet 0.49 ± 0.70 0.36 ± 0.61 0.217
Broj pobačaja 0.73 ± 1.06 0.64 ± 0.99 0.582
BMI (kg/m2) 26.45 ± 3.46 26.43 ± 3.59 0.963
1-min Apgar score 8.43 ± 1.79 8.74 ± 1.43 0.204
5-min Apgar score 9.49 ± 1.11 9.63 ± 0.82 0.331
Gestacijska dob u vrijeme porođaja (tjedni) 37.27 ± 4.03 38.08 ± 2.72 0.203
Porođajna težina (kg) 2.87 ± 0.82 3.01 ± 0.54 0.270
Način poroda (%) 0.728
Vaginalni porod 50.6 47.7
Carski rez 49.4 52.3
Anamneza prijevremenog poroda (%) 4.1 4.5 1.000
Anamneza PROM (%) 3.4 4.5 0.659

Tablica 2 pokazuje prevalenciju loših ishoda trudnoće u odnosu na prisutnost ili odsutnost infekcije HPV-om. PROM je bio značajno češći u žena koje su imale infekciju HPV-om.

Tablica 2. Prevalencija loših ishoda trudnoće ovisno o prisutnosti ili odsutnosti HPV-HR infekcije
Majčine komplikacije (%) HPV-HR infekcija p-Value
Negativna (N = 267) Pozitivna (N = 44)
Prijevremeni porođaj 13.9 15.9 0.718
PROM 14.2 27.3 0.029
Preeklampsija 7.9 0 0.054
Gestacijski dijabetes 2.2 4.5 0.316

Upotrebom multivarijatne logističke regresijske analize određivan je odnos PROM i HPVHR infekcije. Nakon što su uzeti u obzir svi parametri, pokazalo se da žene koje imaju HPV-HR imaju veći rizik od PROM (odds ratio, 2.318; 95% confidence interval, 1.079–4.980), u usporedbi s onima bez HPV-HR.

Tablica 3. Omjer izgleda (OR) za HPV-HR infekciju i demografske varijable za PROM
Neprilagođeni omjer izgleda OR (95% CI) Prilagođeni omjer izgleda (95% CI)
HR-HPV infekcija 2.260 (1.071–4.770) 2.318 (1.079–4.980)
Dob 0.980 (0.910–1.054) 0.986 (0.908–1.072)
Paritet 0.918 (0.583–1.446) 0.737 (0.416–1.307)
Broj pobačaja 1.113 (0.850–1.457) 1.168 (0.872–1.538)
BMI 1.029 (0.944–1.121) 1.047 (0.956–1.146)
Gestacijska dob poroda 0.960 (0.894–1.030) 0.941 (0.870–1.017)
Anamneza prijevremenog poroda 2.435 (0.720–8.239) 1.466 (0.278–7.728)
Anamneza PROM 3.155 (0.888–11.213) 2.977 (0.555–15.965)

Ovo je prvo istraživanje u kojemu se pokazala veza infekcije HPV-HR i PROM. Žene koje su imale PROM, češće su imale i HPV-HR infekciju. Iako je prihvaćeno da je PROM uzrokovan mnogim čimbenicima, smatra se da je infekcija glavni uzrok oštećenja plodovih ovoja. Jedno od mogućih mehanizama je da oštećenje nastaje djelovanjem citokina, kao što su metaloproteinaze koje razgrađuju kolagen i oslabljuju fetalne membrane, što može dovesti do rupture.

MMP-2 osobito razgrađuje ekstracelularni matriks, što dovodi do PROM-a, a značajan je faktor tijekom invazije raka vrata maternice putem degradacije ekstracelularnog matriksa. Zanimljivo je da je prisutnost HPV u invazivnom raku cerviksa povezana s povećanom izraženošću MMP-2, što pokazuje da HPV ima ulogu u regulaciji MMP. Plodni ovoji naliježu na vrat maternice gdje je najčešće sijelo HPV i najčešće mjesto rupture ovoja.

Nekoliko drugih istraživanja pokazalo je povećanu stopu infekcije HPV-om u žena koje imaju i druge genitalne infekcije, pa je moguće i da je HPV infekcija nedužna u nastanku prsnuća plodovih ovoja, a da su pravi uzrok druge infekcije. Poznato je da je prevalencija infekcije HPV-om u trudnoći između 5 i 40%, a to je povezano s etničkom pripadnošću, izborom dijagnostičkog testa, rizičnim faktorima, gestacijskom dobi, anamnezom carskih rezova, tipom HPV-HR. Također, žene mlađe od 25 godina češće su imale HPV nego žene starije od 25 godina.

Potrebno je nastaviti istraživanja kako bi se utvrdila veza HPV-HR i PROM.

 

BMC Pregnancy Childbirth.2013;13(173). BioMed Central, Ltd.

  Novosti - Sve